Elkészült a rendőri hivatás etikai kódexe, a dokumentum tizenhárom pontba foglalja a rendőröktől elvárt magatartást és követelményeket. Bencze József országos rendőrfőkapitány a szervezet kultúrájának változását várja a kódextől, de elismerte, hogy annak megsértése egyelőre nem jár következményekkel.

Az országos rendőrfőkapitány elmondta, hogy a rendőrség vezetése megfelelő értékrendet akar érvényesíteni a most elkészült etikai kódexszel, amelyet a szakszervezetek segítségével juttatnak el az állomány minden tagjához. Bencze József a bejelentés után hangsúlyozta: várakozásai szerint a kódex a rendőrség szervezeti kultúráját fogja alakítani, befolyásolni és meghatározni. “Sikeresebbek lehetünk, ha a dokumentumban foglalt szabályok belső meggyőződéssé válnak és valamennyi rendőr elfogadja azokat” – mondta a főkapitány.

Ismertetése szerint a kódex a köz szolgálatáról, a testülethez tartozásról, az erőszak törvényes célú alkalmazásáról, a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról, az emberségről, a segítségnyújtásról, a bajtársiasságról, a felelősségről, a munka
minőségéről, az információkezelés etikai szabályairól, a megjelenésről, a vezetői példamutatásról, illetve a közbizalomról szól. A leírtakban szerepel az is, hogyan viselkedjen a rendőr a szolgálaton kívül, és előírja, hogy a testület tagja a magánéletben is legyen példamutató, ne sértse a közerkölcs és a jó ízlés szabályait.

A főkapitány elismerte, hogy a kódex megsértése egyelőre nem jár jogkövetkezménnyel, mivel nem rendeltek hozzá eljárási szabályokat. Ezeket egy éven belül alakítják ki. Bencze József közölte: két héten múlva nyilvánosságra hozzák azt a korrupcióellenes intézkedési tervet, amely egyebek mellett tartalmazza a Salgó László volt főkapitány által megszüntetett ellenőrzési főosztály felállítását és az alkalmassági vizsgálat szigorítását is.

Bencze József országos rendőr-főkapitány bejelentette, azt javasolja Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszternek. hogy az új főosztályvezetői tisztségre Juhász István ezredest, az Országos Rendőr-főkapitányság mobil ellenőrzési egységének mostani vezetőjét, Gödöllő jelenlegi rendőrkapitányát
nevezze ki.