Az energiafogyasztók chartájára vonatkozó javaslat benyújtásával az Európai Bizottság az európai uniós energiafogyasztók jogainak megerősítése érdekében új kezdeményezést indított útjára.

A charta várhatóan a fogyasztók jogait tartalmazza majd a villamosenergia- és gázellátás területén, többek között a szerződésekre, a tájékoztatásra, az árakra, a jogviták rendezésére és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni védelemre vonatkozóan. E jogok most első ízben szerepelnek egyetlen dokumentumban. A charta segítségével a jogaikat gyakorló fogyasztók tájékozottabban választhatják ki a szolgáltatókat a verseny számára megnyitott villamosenergia- és gázpiacon – amely 2007. július 1-jével a legtöbb uniós tagállamban megvalósul.

„Az Unió fogyasztói közös európai választ várnak tőlünk az energiával és az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokra – mondta Andris Piebalgs, az Európai Unió energiaügyekért felelős biztosa. – Elvárják, hogy a megnyíló és a számukra szélesebb választási lehetőséget kínáló energiapiacokon az EU a fenntartható, biztonságos és a versenyképes energiaellátás biztosításán túl a fogyasztói jogok védelme érdekében is fellépjen. Itt lép be a képbe az energiafogyasztók chartájára vonatkozó javaslat.”

„Ezen piacok megnyitása egyszerre kihívás és lehetőség az európai fogyasztók számára – mondta Meglena Kuneva, az Unió fogyasztóvédelemért felelős biztosa. – Csak akkor jelenthetjük ki, hogy elértük célunkat, ha sikerült olyan átlátható és hatékony piacot kialakítanunk, ahol a fogyasztók jogait teljes körűen tiszteletben tartják és a tájékozott fogyasztók tudásukra támaszkodva aknázhatják ki a rendelkezésükre álló kínálatot.”

A Bizottság az energiapolitikára vonatkozó, 2007. január 10-i közleményében elkötelezettséget vállalt az energiafogyasztók védelme mellett. Az uniós energiaügyi miniszterek és az államfők szintén sürgették a fogyasztóvédelem erősítését, tekintettel az Európai Unió energiapiacának 2007. júliusi teljes megnyitására, amelynek eredményeképp a fogyasztók a számukra leginkább megfelelő energiaszolgáltatót választhatják.

Az Unió villamos energiáról és gázról szóló irányelvei (2003/54/EK és 2003/55/EK) már magukban foglalnak az energiaágazat területére vonatkozó fogyasztói jogokat és a védelemre szorulókat védő intézkedéseket, e jogokat azonban a teljes piacnyitás fényében egyértelműen meg kell fogalmazni.
A fogyasztóknak a szolgáltatók közötti választáshoz világos információkra van szükségük, és védelmet kell biztosítani számukra a szolgáltatóváltásra ösztönző vagy a váltást megnehezítő, tisztességtelen értékesítési gyakorlatokkal szemben. Hatékonyan működő szolgáltatóváltási eljárást kell bevezetni. Emellett a magas fűtési költségek okozta szegénység megjelenésének kockázatával is foglalkozni kell, vagyis védelmet kell nyújtani azok számára, akiket különösen nehezen érint az energiaárak emelkedése.

Útban az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája felé

A Bizottság a jövőbeli chartát négy kulcsfontosságú célkitűzésre alapozta:

 • a védelemre szorulók hatékonyabb védelme;
 • több információ a fogyasztók számára;
 • kevesebb adminisztráció szolgáltatóváltás alkalmával;
 • a fogyasztók védelme a tisztességtelen értékesítési gyakorlatokkal szemben.

A fogyasztók számára a charta-tervezet az alábbi jogokat biztosítja:

 • Csatlakozás: Fizetés ellenében rendszeres és kiszámítható színvonalú, biztonságos villamosenergia- és gázszolgáltatáshoz való jog
 • Szolgáltató: a villamosenergia- és gázszolgáltatók közötti ingyenes váltáshoz való jog
 • Szerződések: a charta felsorolja azokat a minimális elemeket, amelyeknek az energiaszolgáltatóval kötött minden egyes szerződésben szerepelnie kell
 • Tájékoztatás: az energiaellátásról, a szerződési feltételekről, az árakról és díjakról, az energiahatékonysági intézkedésekről valamint a villamosenergia-termeléshez használt módszerről
 • Árak: az energiának ésszerű, egyszerűen és egyértelműen összevethető és átlátható áron kell rendelkezésre állnia
 • Szociális intézkedések: az energiaszegénység elkerülése érdekében a legrászorulóbbak számára biztosítani kell az energiaszolgáltatások minimumszintjét (áram, meleg és világítás)
 • Jogviták rendezése: jogviták esetén az egyszerű és nem drága panasztételi eljáráshoz való jog
 • Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok: a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló európai uniós irányelv[1] értelmében tilos.

A következő lépések

A charta javasolt elemeiről konzultáció zajlik majd az érintett felekkel (ideérve a fogyasztók képviselőit, az energiapiaci szabályozókat, az EU tagállamait valamint a gáz- és villamosenergia-iparágat). A Bizottság a visszajelzések alapján ezt követően készíti el a végső dokumentum tervezetét, amelyet az érintett felek hivatalos ünnepség keretében írnak alá.

Erre 2007. december elején kerül sor.