A Tomcat néven ismert blogger 2007. március 15-én részt vett azon a Petőfi téri rendezvényen, amelyen – mint azt a tévéközvetítéseken mindenki láthatta -Demszky Gábor főpolgármestert tojással dobálták meg.

Tomcatet a rendőrség még aznap előállította, este a lakásán házkutatást is tartottak. A blogger hozzátartozói azonnal értesítették a Nemzeti Jogvédő Alapítvánnyal együttműködő dr. Balogh Gábor ügyvédet, aki a gyanúsítottal együtt, már aznap kifogást emelt a gyanúsítás, egyáltalán, a büntetőeljárás ezen okból való megindítása ellen, mivel a védő álláspontja szerint az elkövetett cselekmény nem bűncselekmény. Tomcat ebben az ügyben – szemben a májusi, közveszélyokozás előkészülete miatt indult üggyel, amely miatt jelenleg is előzetes letartózatásban van már két hónapja – szabadlábon védekezhetett, azonban a rendőrség vádemelési javaslattal továbbította az ügyet az ügyészséghez.

Az ügyészség a védelemmel egyező jogi álláspont alapján, mivel a cselekmény nem bűncselekmény, megszüntette az eljárást, kimondva – anélkül, hogy vizsgálta volna Tomcat tojásdobálásban játszott szerepét -, hogy egy közszereplővel szembeni tojásdobálás a történetileg kialakult véleménynyilvánítási formák kereteit nem haladja meg, így kihívóan közösségellenes motívuma sincs, tehát nem lehet szó ilyen esetben szó garázdaságról.

A iránymutató jelentőségű határozat indokolása szerint “az adott esetben nem a közrend, hanem – adott esetben – az érintett közszereplő személyiségi jogai sérülhetnek, ezzel kapcsolatosan azonban elmondható, hogy a köz- illetve politikai szerepet vállalók részéről elvárható tűréshatár is magasabb. Jelen esetben az a körülmény, hogy az érintett közszereplőt a dobálással szemben a – zavartalan esőmentes idő ellenére – kéznél lévő egyforma ernyőkkel védték, okszerűen tesz levonhatóvá azon következtetést, hogy a közszereplő környezete mintegy előre számolt az elmondandó beszéd valamely tárgy dobálásában megnyilvánuló ellenhatásával.”- szögezi le az eljárást megszűntető ügyészségi határozat indokolása.

Tomcat védelmét ellátó, dr. Balogh Gábor ügyvéd a Nemzeti Jogvédő Alapítvány nevében is örömét fejezte ki, hogy szakmailag teljesen egyetérthet a vádhatósággal abban is, hogy, – és most is az ügyészséget idézve -: ” /köz/rend védelme nem jelentheti az alkotmányos alapjogok gyakorolhatóságának korlátozását. A büntető jogalkalmazás éppen ennek figyelembe vételével kerüli el annak csapdáját, hogy a politikai küzdelmeknek mintegy ugyancsak politikai állásfoglalásba bocsátkozó részese legyen.”