A csaknem négy évig tartó tárgyalássorozatot követően az EP harmadik olvasatban is megszavazta a szerződésen kívüli kötelmi jogviszonyokról szóló – Róma II-nek becézett – irányelvet, miután a Tanács és az Európai Parlament megállapodott a részletekről. Eszerint új szabályok vonatkoznak majd a közúti belesetekre és a környezeti károkra, törölték viszont a „személyiségi jogok média általi megsértésével” foglalkozó részt.

Az EP kedden harmadik olvasatban elfogadta a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló jogszabályt. Az úgynevezett Róma II irányelv célja a jogi eljárások megkönnyítése olyan esetekben, amikor ezek különböző országok polgáraira, így különböző jogrendszerekre vonatkoznak, például közlekedési baleset, tisztességtelen verseny vagy környezeti kár esetében. A kollíziós szabályok harmonizálására törekvő irányelv hatálya nem terjed ki családjogi, házassági vagyonjogi és öröklési jogviszonyokra.

Az irányelv általános szabályt állít fel, amely szerint a károkozást annak az országnak a joga szerint kell megítélni, ahol a kár bekövetkezett (lex loci delicti), függetlenül attól, hogy melyik országban történt az az esemény, amely a kár bekövetkezését előidézte.

Közlekedési balesetek

Ezzel az elvvel a képviselők nem tudtak teljes mértékig azonosulni. Mint az a jelentéstevő, Diana Wallis (liberális, brit) indokolásában áll, „ha a baleset áldozata nem abban az országban él, ahol a baleset bekövetkezett, a megítélendő kártérítés mértékét a baleset országának joga és normái alapján kell számítani, nem az áldozat lakóhelye szerinti ország joga és normái szerint, holott az áldozat a lakóhelye szerinti országban gyógyul fel sérüléseiből, és a baleset esetleges következményeivel is ebben az országban él majd”.

Ennek kapcsán „a parlamenti küldöttségnek sikerült elfogadtatnia a rendelet preambulumbekezdéseiben egy hivatkozást, amely alapján a bírák a személyi sérülések felmérésekor az adott áldozat valamennyi vonatkozó tényleges körülményét figyelembe vehetik, ide értve a tényleges veszteségeket, illetve az utógondozás és az orvosi ellátás költségét”.

Rágalmazás

Második olvasatban az EP még beillesztett egy rágalmazással foglalkozó részt. Eszerint (a most, harmadik olvasatban kiesett szöveg szerint) „a személyiségi jogok média általi megsértése esetén az a jog alkalmazandó, amelyik országra a közzététel vagy műsorszórás főként irányul, illetve – ha ez nem nyilvánvaló – azt az országot, ahol a szerkesztői ellenőrzést gyakorolják. Hasonló megfontolások alkalmazandók az interneten és egyéb elektronikus hálózatokon történő közzététel esetén”. A tagállamok a Tanácsban ellenezték ezt a parlamenti javaslatot, ezért a képviselők végül a megegyezés érdekében egyelőre – az irányelv felülvizsgálatáig – lemondtak róla.

Tisztességtelen verseny és környezeti kár

Az EP-képviselők nyomására bekerült az irányelvre a környezeti károk definíciója, így ilyennek számít majd például a vizet, földet, levegőt, illetve az élő organizmusok sokszínűségét érő bármely kár. A tisztességtelen verseny kapcsán a parlament arra törekedett, hogy korlátozza a „fórumvásárlás” veszélyét, azaz annak lehetőségét, hogy a felperesek tetszésük szerinti tagállamban indítsanak pert. Az elfogadott szöveg szerint a verseny korlátozása esetén annak az országnak a jogát kell majd alkalmazni, amelynek a piacára ez a korlátozás hatást gyakorol, illetve gyakorolhat.