A Bizottság ma figyelmeztető levelet küldött Spanyolországnak, amiért a televíziós reklám tekintetében nem tartja be a határok nélküli televíziózásról szóló irányelvet. Egy független tanácsadó jelentése a legnagyobb spanyol televíziós csatornák számos és gyakori szabálysértésére vet fényt, nevezetesen az irányelv által előírt legfeljebb óránkénti 12 perces reklámszünet és távértékesítés tekintetében.

Viviane Reding, az információs társadalomért és a médiáért felelős biztos szerint „Spanyolország nem hozta meg a szükséges intézkedéseket a határok nélküli televíziózásról szóló irányelv minden rendelkezésének tényleges tiszteletben tartására. Mindent meg kell tenni ennek orvoslására és az audiovizuális médiaszolgáltatások valós belső piacának megteremtésére.”

A határok nélküli televíziózásról szóló irányelv szabályainak ellenőrzése Spanyolországban két szakaszban zajlott le, az első 2005. május 1-je és június 30-a között, a második pedig a 2005 júliusa és 2006 júliusa közötti hónapok egy-egy hete során, mintavétellel. Az ellenőrzés különösen a 18. cikk (2) bekezdésében foglalt szabályok helytelen értelmezésére mutatott rá. A reklámszünet fogalmát Spanyolország túl szűken értelmezi, így számos reklám túllépi az irányelv által rögzített óránkénti 12 perces határt. A Bizottság által felderített másik, a spanyol televíziós csatornák által gyakran elkövetett szabálysértés az irányelv 11. cikkének (4) bekezdésében előírt, az egyes hirdetési szünetek közötti kötelező húszperces időszak szabályát érinti.

A Bizottság mai döntése igazán jelzésértékű, mivel alig néhány hónappal követi a határok nélküli audiovizuális médiaszolgáltatásokra vonatkozó azon új irányelv hatálybalépését, amely fenntartja, sőt megerősíti a reklámszünet és távértékesítés óránkénti 12 perces felső határát.

Az Európai Bizottság tehát levelet intézett Spanyolországhoz, amelyben figyelmezteti a határok nélküli televíziózásról szóló irányelv szerinti kötelezettségeinek tiszteletben tartására. A spanyol kormánynak két hónap áll a rendelkezésére, hogy választ adjon a levélben kifejezett aggályokra.