Bár az Unió távközlési szabályai a lakosságra és a vállalatokra nézve egyaránt kedvező fejleményeket hoztak, a nemzeti és európai szabályozóknak még további fontos feladatokat kell megoldaniuk – fogalmaz a Bizottság ma nyilvánosságra hozott jelentése.

A jelentés a Bizottsághoz a nemzeti szabályozó testületektől beérkezett 600 szabályozói határozattervezet tanulságait mutatja be. A nemzeti szabályozási határozatok Bizottság általi felülvizsgálatára vonatkozó, az európai uniós távközlési szabályok fontos részét képező mechanizmus eredményeképpen következetesebb piaci elemzések láttak napvilágot, nagyobb fokú az átláthatóság és biztosítható, hogy csak olyan piacokat szabályozzanak, ahol erre a versenyképesség érdekében van szükség. A Bizottság jelentése ugyanakkor rávilágít arra is, hogy a nemzeti szabályozók által a verseny hiányának orvoslására alkalmazott megoldások gyakran nem egységesek, ami a belső távközlési piac szétaprózódásával fenyeget, és ezáltal a fogyasztók és a páneurópai üzleti tevékenységet folytató szolgáltatók kárára válhat.

„Az Európai Bizottság és a nemzeti szabályozók szoros együttműködése kulcsfontosságú a valóban dinamikus és teljes körűen működőképes, egységes távközlési piac kiépítése szempontjából – mondta az EU távközlésért felelős biztosa, Viviane Reding. – A Bizottság az uniós távközlési szabályok mindennapos végrehajtásának felügyelete révén nagyobb jogbiztonságot teremtett az Európában bárhol befektetni szándékozó társaságok számára. Mindez az egész Unióban fokozta a versenyt, és alacsonyabb árakkal és nagyobb választékkal a fogyasztók javát szolgálta, most pedig az a feladatunk, hogy megszüntessük az európai színpadon fennmaradó egyenlőtlenségeket, és ösztönözzük a páneurópai szolgáltatók és szolgáltatások kialakulását.”

„A jelenlegi uniós távközlési szabályok a versenyjog alapelveire épülnek, és a nemzeti szabályozók csak a jelentős piaci erőt képviselő társaságokra vonatkozó piacelemzést követően vezethetnek be szabályozást célzó intézkedéseket. Ez a megközelítés megnyitotta a távközlési piacokat a verseny előtt, nagyobb választékot eredményezett a fogyasztók számára, akik több területen az árak csökkenését is élvezhették.” – tette hozzá a versenyügyekért felelős biztos, Neelie Kroes.

A belső távközlési piac konszolidálása érdekében a nemzeti szabályozóknak a végleges határozatok elfogadása előtt piaci elemzéseiket be kell nyújtaniuk a Bizottsághoz. Ezt a közösségi konzultációs mechanizmust „7. cikk szerinti eljárás”-nak is nevezik.

A legtöbb szabályzó a távközlési ágazatban a Bizottság által meghatározott 18 legfontosabb piac mindegyikét elemezte. A Bizottság most közzétett jelentése rámutat, hogy az értesítések első köre messzemenően hasonló vélekedést tükröz a vizsgált piacokkal és a piaci erőviszonyokkal kapcsolatban. Ugyanakkor a hasonló piaci körülmények ellenére a szabályozók megoldásai tagállamonként eltérőek, ami a belső piac töredezettségéhez vezethet.

A Bizottság felszólíthatja a nemzeti szabályozót határozata visszavonására, amennyiben a piac meghatározása és/vagy a piacelemzés nem felel meg a közösségi jognak. A nemzeti szabályozók által javasolt megoldásokhoz azonban csak megjegyzést fűzhet.

A Bizottsághoz eddig beérkezett értesítésekből az derül ki, hogy egyes piacokon a verseny a szabályozók beavatkozása nélkül is kialakulhat. A Bizottság különösen hangsúlyozza, hogy a kiskereskedelem szabályozása nagyrészt felesleges, hiszen a nagykereskedelem hatékony szabályozása már eleve biztosítja a fogyasztói érdekek érvényesülését. A Bizottság jelentése arra is rámutat, hogy egyes nagykereskedői piacok szabályozása a belátható jövőben tovább lazítható, míg más piacokon ezután is szükség lesz konkrét célzott szabályozásra.

A jobb szabályozásra irányuló bizottsági stratégiával (lásd IP/05/96) összhangban a Bizottság az EU távközlési szabályainak küszöbön álló (október végére tervezett) reformját szeretné kihasználni a piaci szereplőkre és a szabályozókra nehezedő adminisztratív terhek minimálisra csökkentése és a belső távközlési piac teljes kiépítését célzó lépések megtétele érdekében. (lásd IP/06/874)
A jelentés a következő honlapcímen érhető el:
http://europa.eu.int/…m/article_7/