Rauh Edit, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára vezetésével kormányküldöttség vett részt a Nők elleni Hátrányos Megkülönböztetés Minden Formájának Felszámolásáról szóló ENSZ egyezmény magyarországi végrehajtásáról készült hatodik időszakos kormányjelentés megvitatásán New Yorkban 2007. július 31-én.

Az egyezmény végrehajtását felügyelő testület (CEDAW) szakértői számos kérdést tettek fel az egyezmény cikkelyeivel kapcsolatban, így – többek között – érdeklődtek a nők társadalmi, politikai, gazdasági és tudományos életben való előmenetelével kapcsolatos, 2002. óta elért eredményekről és intézkedésekről, továbbá a nőkkel kapcsolatos sztereotípiák oldása érdekében megtett lépésekről az oktatás, a média és közvélemény-formálás területén. Kérdések hangzottak el a vidéki nők az oktatáshoz, egészségügyhöz, információhoz, foglalkoztatáshoz való egyenlő esélyű hozzáféréséről.
A CEDAW kiemelt kérdésként kezelte a roma nők helyzetét Magyarországon, ezzel kapcsolatban számos kérdést fogalmazott meg. Egyúttal javasolta, hogy a Roma Integráció Évtized Stratégiai Terv megvalósítása során prioritásként jelenjen meg a roma nők és férfiak társadalmi egyenlőségének kérdése.

A bizottság elismeréssel nyilatkozott a Nemzeti Népegészségügyi Program eddig elért eredményeiről (szűrővizsgálatok, dohányzás elleni küzdelem, az abortuszok számának csökkenése stb.)

Az ülésen szóbeli kiegészítést kértek a családon belüli erőszak áldozatainak helyzetéről, az általuk igénybe vehető intézményes segítségről, éppen úgy, mint az emberkereskedelem áldozatai számára elérhető ilyen jellegű lehetőségekről.

A kormánydelegáció a felmerült kérdések kapcsán átfogó tájékoztatást adott a bizottságnak az Új Magyarország Fejlesztési Tervről is. Az ülésen felmerült egy egyedi panaszbeadvány megnyugtató rendezésének kérdése is. A bizottság méltányolta, hogy a civil szervezetekkel folyamatos a kapcsolattartás.

A CEDAW a jelentésben leírtakat, a szakértők által írásban feltett kérdésekre adott válaszokat és a konstruktív párbeszéd során elhangzottakat összességében pozitívan értékelte, s javaslatok fogalmazott meg a Magyar Kormány számára a további javasolt teendőkről.