A kisebb és olcsóbb állam megvalósításában van jelentősége annak a listának, amely az állam által ellátott közfeladatokat sorolja fel, vagyis kijelöli az állami szféra határait. Az állami feladatok aktuális listája, az ún. közfeladat-kataszter már elérhető az interneten, a www.allamreform.hu címen.

A valóban mélyreható és tartós szerkezeti reformok végrehajtásának egyik legfontosabb feltétele, hogy tisztázódjon: hol húzódnak az állami feladatvállalás határai, azaz hol, mekkora mértékben és milyen formában vállaljon szerepet az állam.

A kormány az olcsóbb, hatékonyabb és kisebb állam megteremtése érdekében azt vizsgálja, hogy az állami intézmények és az önkormányzatok valóban csak közfeladatot látnak-e el. A vizsgálat kiterjed arra is, hogy bizonyos feladatokat akkor is az államnak kell-e ellátnia, ha olcsóbb és optimálisabb az államigazgatáson kívüli szervezeti megoldások alkalmazása.

Az állami feladatok és a közszolgáltatások terén eddig csak szórványos kísérletek történtek e kérdések megválaszolására. A rendszerváltozás óta elsőként a Gyurcsány-kormány látott hozzá, hogy a kisebb és olcsóbb állam megteremtése érdekében pontról pontra áttekintse és megvizsgálja az állam által ellátott tevékenységek hatékonyságát és indokoltságát. Az átfogó munka elvégzésében a minisztériumokon kívül az ezen a területen nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező szaktanácsadók is közreműködtek.

A munka első lépéseként a szakemberek szisztematikusan átnézték és összegyűjtötték, hogy ma milyen feladatokat végez el az állam. Munkájuk eredménye, vagyis az aktuális állami közfeladatok listája (az ún. közfeladat-kataszter) már olvasható a www.allamreform.hu honlapon.

Az elkészült lista alapján még ebben az évben megszületnek a javaslatok az indokolt változtatásokra, amelyekről a végső döntést a kormány hozza meg, és amelyek beépülnek a költségvetési és a szakpolitikai tervezésbe is.