Az Országgyűlés fogyasztóvédelmi eseti bizottságának szakmai konferenciáján Lamperth Mónika szociális és munkaügyi miniszter előadásában az új fogyasztóvédelmi politika céljait, feladatait ismertette a Parlament Felsőházi termében.

A kormány 2007 májusában elfogadta a III. középtávú fogyasztóvédelmi politikát és a hozzá kapcsolódó cselekvési programot a 2007-2010 közötti időszakra. A III. középtávú fogyasztóvédelmi politikáról szóló kormányhatározat 7 éves időtartamra határozza meg a fogyasztóvédelem fejlesztésének irányait.

Lamperth Mónika miniszter megnyitó előadásában elmondta, hogy az új fogyasztóvédelmi politika legfőbb célja, a fogyasztók biztonságának erősítése, életük minőségének védelme. “Azt akarjuk, hogy a fogyasztóvédelem váljon társadalmi megrendeléssé, össztársadalmi üggyé” – hangsúlyozta, majd hozzátette: a társadalom érdekérvényesítő képességének növeléséhez a fogyasztóvédelem társadalmasítása mellett az állam szerepvállalásának megerősítésére is szükség van.

A hatékony állami szerepvállalás érdekében a közigazgatási hivatalok szervezetében szakigazgatási szervként működő fogyasztóvédelmi felügyelőségek szeptember 1-jével integrálódtak a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségbe, és ezzel létrejött egy új, egységes szervezet Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) elnevezéssel. A jelenlegi 125 fős szervezet szeptember 1-jétől 211 fővel bővült a közigazgatási hivatalokkal történő összevonással, illetve további 26 fős létszámemelésre kerül sor év végéig a kormányhatározat értelmében.

A NFH létrejöttével megszűnik a kettős irányítás: az egységes szervezetrendszer létrehozásával lehetővé válik a fogyasztóvédelmi feladatok egységes, összehangolt irányítása, megteremtődnek a hatékonyabb állami fellépés alapjai, egységes szemléletű fogyasztóvédelmi politika jön létre. Megszűnnek a felügyelőségek eltérő működési, irányítási gondjai, hatékonyabbá válik a humánerőforrások felhasználása.

A konferencián áttekintik a kormány fogyasztóvédelmi politikáját, tájékoztató hangzik el az eseti bizottság munkájáról, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság feladatairól, valamint a békéltető testületek, a civilszervezetek szerepéről.