Az emberi jogok ügyében Magyarország álláspontja és gyakorlata is azonos az Európai Unióéval – erről tájékoztatta a Kormányszóvivői Iroda az alább ismertetett válaszában az Amnesty Internationalt, amely ma kérdéseket tett fel Gyurcsány Ferenc miniszterelnök kínai útja kapcsán.

A Magyar Köztársaság Kormánya az emberi jogokat egyetemesnek tartja. Az emberi jogok és azok érvényesítésének kérdésében nézetkülönbség van a Magyar Köztársaság és a Kínai Népköztársaság gyakorlata között. Ez igaz annak ellenére is, hogy a Kínai Népköztársaság módosította alkotmányát, amelyben ma már szerepelnek emberi jogi passzusok. Az is látható, hogy a Kínai Népköztársaság jogrendszerének és a gyakorlatának átalakítása, az átalakítás gyorsasága és ütemezése, függ a helyi kulturális szokásoktól.

A Magyar Köztársaság kormánya, csakúgy, mint az Európai Unió, a megoldást keresi a problémákra. Ezért párbeszéd fórumot működtet a Kínai Népköztársasággal közösen, amelynek keretei között a két ország megosztja egymással jogrendjének részleteit és a gyakorlati tapasztalatokat.

Ez az Európai Unióhoz az elmúlt években csatlakozott országok között egyedülálló megoldás, és a tapasztalatok szerint intenzívebb és hatékonyabb a dialógus annál is, mint ami az Európai Unió, illetve a Kínai Népköztársaság között hasonló céllal és hasonló szervezeti keretek között működő fórumon zajlik. Legutóbb egyébként augusztusban ülésezett a fórum Kínában, ez volt az ötödik ilyen egyeztetés.

Az emberi jogok kérdésének ügye Gyurcsány Ferenc hivatalos látogatása során szóba került a kínai alelnökkel és a miniszterelnökkel folytatott megbeszélések során is, és egyetértettek abban, hogy a kialakult dialógus előremutató, a párbeszédet folytatni kell.