Az Európai Bizottság a mai napon több javaslatot is előterjesztett a közösségi jog alkalmazásának hatékonyabbá tételére vonatkozóan. A jobb szabályozás elvének elsőbbsége keretében a Bizottság törekszik annak megvalósítására, hogy a közösségi jogot hatékonyabban hajtsák végre, és a polgároktól és vállalkozásoktól beérkező panaszokat gyorsabban orvosolják.

Gyorsan változó világunkban Európa versenyképességének fenntartása érdekében rendkívül fontos a polgárok és a vállalkozások érdekeinek figyelembevétele a szakpolitikák meghatározása során. A Bizottság a Szerződések őreként programban foglalta össze a lehetséges módosításokat. Különböző eszközökkel igyekszik megállapítani, milyen végrehajtási kérdések merülnek fel az új jogszabályok előkészítésekor vagy a meglévő jogszabályok módosításakor. Célja, hogy a tagállamok megújuló kötelezettségvállalást tegyenek a polgárok és vállalkozások hatékonyabb tájékoztatása iránt és a velük szembeni hatékonyabb problémamegoldás terén. A maga részéről a következő kötelezettségeket vállalja: célirányosabb problémamegelőzés; gyakoribb döntéshozatal és a hatékonyság fokozása a Bizottság által indított bírósági eljárások kezelésében fontossági sorrend meghatározása révén; valamint a jog alkalmazásának és érvényesítésének fokozott átláthatósága. A Bizottság a közösségi jogszabályok végrehajtása, irányítása és érvényesítése területén átgondoltabb tervezést és az eredmények gyakoribb áttekintését javasolja a Bizottság, a Parlament és a Tanács között.

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke a következőképpen nyilatkozott: „Az uniós szakpolitikáknak az uniós polgárok és vállalkozások igényeit kell szolgálniuk. Amennyiben azonban a különböző szakpolitikák végrehajtására irányuló uniós jogszabályokat nem alkalmazzák helyesen, nem érik el teljes mértékben céljukat. A Bizottságnak a Szerződések őreként még hatékonyabban kell biztosítania a tagállami jogalkalmazást. A mai napon elfogadott javaslatok kiemelik annak fontosságát, hogy az uniós intézményeknek és a tagállamoknak a szakpolitikák teljes életciklusa alatt partnerséget kell folytatniuk egymással a jobb szabályozás biztosítása érdekében. A közösségi jog végrehajtását valamennyi tagállamnak kiemelt fontossággal kell kezelnie. Amennyiben pedig problémák merülnek fel, a panaszokat a jelenleginél hatékonyabban és gyorsabban kell orvosolni. ”

A közlemény négy olyan területet határoz meg, ahol fellépésekre van szükség: célirányosabb megelőző intézkedések; hatékonyabb tájékoztatás és problémamegoldás; a jogsértési ügyek fontossági sorrend felállításával történő hatékonyabb kezelése annak érdekében, hogy a visszatérő problémát jelentő bírósági eljárások intézése a legtöbb érintettnek a legnagyobb előnyökkel járjon, valamint fokozott átláthatóság. A Bizottság felkéri a Parlamentet, a Tanácsot és mindenekelőtt a tagállamokat, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a jobb szabályozást kitűző program ezen részére. Az egyik legfontosabb javaslat szerint a Bizottság a tagállamokkal együtt vizsgálja meg, hogyan lehetne kezdeményezőbb módon és gyorsan választ, valamint megoldást találni a polgárok megkereséseire és panaszaira annak érdekében, hogy segítsék a polgárokat jogaik értelmezésében és gyakorlásában, miközben csökkentik a Szerződés megsértése miatt indítandó eljárások számát.

A Bizottság a következő főbb módosításokat javasolja:

1. Célirányosabb megelőző intézkedések:

 • Az új jogszabályok kidolgozásának valamennyi szakaszában fokozott figyelmet kell fordítani a végrehajtás és a jogérvényesítés szempontjaira (pl. hatásvizsgálat segítségével).
 • A Bizottság valamennyi új jogalkotási intézkedés esetében rendszeresen kapcsolattartó pontokat fog kijelölni, és a tagállamokat is felkéri ugyanerre.
 • A Bizottság továbbra is valamennyi javaslat esetén rendszeresen kötelezővé teszi az úgynevezett korrelációs táblázat benyújtását, és fel fogja kérni a Tanácsot és a tagállamokat arra, hogy kötelezzék el magukat e táblázatok benyújtásának támogatása mellett.
 • A Bizottság megvizsgálja, hogy a tagállamok támogatják-e a bírók és köztisztviselők kiegészítő képzését.

2. Hatékonyabb tájékoztatás és problémamegoldás

 • A Bizottság a jogsértések számának csökkentése érdekében fel fogja kérni a tagállamokat, hogy vállaljanak tevékenyebben részt a problémák konstruktív és gyors megoldásában.
 • A Bizottság kísérlet indítását javasolja a hozzá érkező megkeresések és panaszok új munkamódszerrel történő kezelésére, amely alapján a tagállamok lehetőséget kapnának arra, hogy rövid határidőn belül közvetlenül nyújtsanak felvilágosítást és megoldásokat a polgároknak.

3. A Bizottság új kötelezettségvállalása a jogsértési ügyek hatékonyabb kezelése tekintetében

 • A Bizottság kiemelten fog foglalkozni azokkal az ügyekkel, amelyek a legnagyobb kockázattal járnak, valamint a polgárok és vállalkozások legszélesebb körére gyakorolnak hatást.
 • A Bizottság általános prioritásokat határoz meg (bejelentés elmulasztása és a 228. cikk szerinti esetek), továbbá évente bizonyos ágazatokban prioritásokat jelöl ki.
 • Valamennyi panaszt és jogsértést ki fognak vizsgálni, de bizonyos eseteket fontosságuk és hatásuk alapján hamarabb kezelnek, mint másokat.
 • A Bizottság az ügyek feltorlódásának elkerülése és a lezárt ügyek azonnali továbbítása érdekében biztosítani fogja a jogsértési ügyekben a döntéshozatal folyamatának zökkenőmentesebbé tételét.

4. Az átláthatóság fokozása

 • Az intézményközi párbeszéd fokozása érdekében a Bizottság ezentúl éves jelentéseiben nagyobb hangsúlyt fog fektetni a stratégiai kérdésekre, az egyes ágazatokban irányadó jog aktuális állapotának értékelésére, a prioritásokra és a további munka programozására.
 • A hatékonyabb és következetesebb tájékoztatás érdekében a Szerződés megsértése miatti eljárások valamennyi szakaszában összefoglalót tesznek közzé, miközben továbbra is bizalmasan kezelik a tagállamokkal való kapcsolattartás tartalmára és idejére vonatkozó adatokat.
 • A Bizottság javasolja, hogy adjanak ki több információt a határidőkről, valamint a tagállamoknak a közösségi jog végrehajtásával kapcsolatos teljesítményéről.
 • A Bizottság erőfeszítéseket tesz azért, hogy szabad hozzáférést biztosítson a nemzeti átültetési intézkedéseket és a korrelációs táblázatokat tartalmazó elektronikus adatbázisához mindaddig, amíg a nemzeti adatbázisokhoz hozzá nem lehet férni.