Az uniós fogyasztóvédelem erősítését, a jogszabályok összehangolását, pontosítását várja az EP az Európai Bizottságtól.

Az Európai Bizottság zöld könyvet adott ki a fogyasztóvédelmi joganyag átvilágításáról (COM(2006)0744). Eszerint „a felülvizsgálat elsődleges célja a fogyasztók valódi belső piacának létrehozása, egyidejűleg az egyensúly biztosítása a fogyasztók magas szintű védelme és a vállalkozások versenyképessége között”. Az EP most saját kezdeményezésű jelentésben mondott véleményt, amelyet csütörtökön, 486 igen, 77 nem, 15 tartózkodó szavazattal fogadott el.

Ugyan a kiskereskedők 48 százaléka felkészült a határokon átnyúló ügyletekre, ennél jóval kevesebben kereskednek így. Ennek egyik oka a jogszabályi rendelkezések különbözősége az egyes országokban. Ugyanakkor az európai polgárok fele is kevésbé bízik a határokon átnyúló vásárlásokban. Kétharmaduk úgy véli, ezeknél nehezebb rendezni az esetleges problémákat: a panaszokat, az áru visszaküldését, az árleszállítást vagy a jótállást.

A képviselők üdvözlik a bizottság terveit, és a nyolc fogyasztóvédelmi irányelv frissítését és összehangolását várják.

A jelentés szerint „a harmonizáció nem vezethet az egyes nemzeti jogszabályok által a fogyasztóknak biztosított fogyasztóvédelmi szint csökkenéséhez, hanem éppen valamennyi tagállamban hasonló szintű fogyasztóvédelmet kellene eredményeznie”.

A képviselők pontosan definiálnák a „fogyasztó” és a „szakmai szereplő” fogalmát, európai szinten szabályoznák a jóhiszeműségre, a tisztességes magatartásra, az elállás jogára vonatkozó előírásokat,

A jelentés szerint nagyobb figyelmet kellene fordítani a fogyasztók képzésére, tájékoztatására is.

A parlamenti témafelelős Béatrice Patrie (szocialista, francia).