Az APEH közzétette honlapján, hogy mely határidőkre kell odafigyelnünk szeptemberben. Ebben a hónapban három határidőt szabtak meg, a befizetések közül talán kiemelkedik a vállalkozói járulék törlesztése, vagy a munkáltató által levont, fizetett járulék befizetése.

Az alábbiakban tehát bemutatjuk, hogy mely határidőre milyen kötelezettségeink vannak.

Szeptember 12.:

Befizetések

 • A munkáltató által levont személyi jövedelemadó-előleg, különadó-előleg
 • A kifizető által levont személyi jövedelemadó-előleg, különadó-előleg
 • A külföldi személytől levont adó
 • A vállalkozói járulék
 • Az egészségügyi hozzájárulás
 • A START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy –25%-os mértékű kötelezettség
 • Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
 • Munkáltató által levont, fizetett járulék (tagdíj, tagdíj kiegészítés)
 • Kifizető által levont, fizetett járulék (tagdíj, tagdíj kiegészítés)
 • A Tbj. 4. b) pontja szerinti egyéni vállalkozó által fizetendő járulék (tagdíj, tagdíj kiegészítés)
 • Társas vállalkozás által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék
 • A magánszemély által a Tbj. 39. (2) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék
 • Munkaadói járulék
 • Munkavállalói járulék

Bevallások

 • Az Art. 31. (2) bekezdése szerinti havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról, tagdíjakról és egyéb adatokról
 • Az Art. 31. (2) bekezdése szerint az egyéni vállalkozó bevallása a saját személyére vonatkozó járulékokról, hozzájárulásokról és egyéb adatokról

Szeptember 15. (17.):

Adatszolgáltatások

 • Költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiállítójának adatszolgáltatása
 • Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről
 • Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről

Szeptember 20.:

Bevallások

 • Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben a havi bevallás benyújtására kötelezett adózók részére
 • Áfabevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről (havi bevallók esetén)
 • Áfabevallás az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzések esetén az általános forgalmi adóról szóló törvény 7/A. (2) bek. c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére
 • Áfabevallás a személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszköznek, az Európai közösség más tagállamából történt beszerzés esetén – közösségi adószámmal nem rendelkező adózók részére
 • Havi bevallás a pénznyerő automaták játékadójáról
 • Bevallás a játékautomata nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó kötelezettségről
 • Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről (költségvetési támogatás, fogyasztói árkiegészítés igénylése)
 • Bevallás a normatív támogatás igényléséről
 • Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény által bevallásra kötelezett adóalanyok részére

Befizetések

 • Általános forgalmi adó (havi bevalló)
 • Társasági adó előleg (ha havonként fizet adóelőleget)
 • Játékadó
 • Kulturális járulék
 • Környezetvédelmi termékdíj (havi bevalló esetén)
 • TV-készülék üzemben tartási díj
 • Gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját terhelő kötelezettség előlege
 • Gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezőt terhelő kötelezettség előlege
 • Közforgalmú gyógyszertár működtetésére jogosult fizetési kötelezettségének előlege
 • Gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultjánál a gyógyszertámogatás-többlet sávos kockázatviselési kötelezettségéből eredő befizetés előlege