Az első fokon eljárt Somogy Megyei Bíróság megállapítása szerint a vádlott (51 éves marcali férfi) a 2002. évi országgyűlési választások időpontja körül ismerte meg a sértettet, aki a vádlottnak kopogtatócédulákat gyűjtött, majd ezt követően is tartották a kapcsolatot.

A cselekményt megelőzően néhány hónappal a sértett a vádlottnak előbb ingyen, majd 5.000,- Ft-ért adott el telefonkártyákat, melyekről az áránál jóval nagyobb összegeket lehetett lebeszélni. A sértettnek tudomására jutott, hogy a vádlott 2006. év tavaszára rossz anyagi körülmények közé került, ezért felajánlotta neki, hogy ismeretsége révén Németországban lefoglalt, viszonylag nagy értékű autót tud szerezni jó áron, amit az országba való behozatala után magas haszonnal lehetne eladni. Ekkor a vádlott 3,5 millió Ft jelzáloghitelt vett fel és a pénzt átadta a sértettnek.

2006. szeptember 15-én estére a férfiak találkozót beszéltek meg, ahol a sértett telefonkártyákat szándékozott eladni a vádlottnak. Este 7 óra tájban találkoztak egymással egy
Marcali külterületén lévő ipartelepen. Itt a sértett további 3,5 millió Ft-ot kért a vádlottól az autó behozatala kapcsán, aki azonban több pénzt csak akkor lett volna hajlandó adni, ha a gépkocsit már látja. Ekkor vita keletkezett közöttük, amelynek során a vádlott azzal fenyegette meg a sértettet, hogy fel fogja jelenteni, a sértett pedig a vádlottat azzal, hogy őt is és a fiát is kibelezi, illetve kibelezteti. Az indulat hatására a vádlott a kocsijához ment, elővette az állandóan magánál hordott, engedély nélkül tartott pisztolyát, azt csőre töltötte és a sértettre tartva közelebb lépett hozzá, hogy őt megijessze.

A férfi azonban nem ijedt meg, hanem továbbra is fenyegetőzött, mire a vádlott 6 lövést adott le a sértettre. Valamennyi lövés eltalálta a férfi felsőtestét és felkarját, ennek következtében 1-2 percen belül meghalt. A vádlott a helyszínt elhagyta, a pisztolyt letörölgette és útközben a kocsijából kidobta. A vádlott nem rendelkezett engedéllyel sem a lőfegyver, sem a hozzá tartozó lőszerek tartására. A lőfegyver gyári sorozatszámát ismeretlen személy eltávolította, mielőtt
azt a vádlott megszerezte volna.

A Somogy Megyei Bíróság a vádlottat bűnösnek találta 1 rendbeli emberölés bűntettében, 1 rendbeli lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettében, valamint 1 rendbeli egyedi azonosító jel meghamisításának bűntettében, ezért őt 11 év fegyházbüntetésre és 10 évi közügyektől eltiltásra
ítélte. Az ítélet ellen a vádlott és védője az élet elleni bűncselekmény kapcsán eltérő minősítésért és
enyhítésért jelentett be fellebbezést.

A Pécsi Ítélőtábla Dr. Makai Lajos vezette büntető tanácsa a Somogy Megyei Bíróságítéletét megalapozottnak találta és helybenhagyta. Az ítélet jogerős.