Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális Alap (ESZA) által támogatott 13 operatív programról szóló európai bizottsági határozatnak köszönhetően új távlatok nyílnak a magyarországi régiók előtt.

Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság és Magyarország között 2007. május 7-én aláírt stratégiai terv keretében kezdetét veheti az új kohéziós politika végrehajtása. Az új programozási időszakban (2007 és 2013 között) Magyarország összesen 25 milliárd eurós támogatásban részesül, mellyel az ország a hatodik az európai uniós kohéziós politika kedvezményezettjeinek sorában.

Az Európai Bizottság szeptember 10-én, hétfőn a 2007–2013-as időszakra vonatkozó utolsó magyar programot is elfogadta, mely esemény alkalmával Danuta Hübner és Vladimir ©pidla biztosok közösen adtak hangot elégedettségüknek azzal kapcsolatban, hogy sikeresen lezárult a magyar hatóságokkal folytatott tárgyalássorozat.

„2006 decemberében Magyarország az elsők között nyújtotta be programcsomagját az Európai Bizottsághoz, én pedig csak gratulálni tudok ehhez a teljesítményhez. Először fordul elő, hogy Magyarország minden régiója számára ‛testre szabott’ programot dolgozott ki, amelyek minden bizonnyal hozzájárulnak az országban zajló jelentős reformfolyamatok sikeréhez.” – tette hozzá Danuta Hübner.

Vladimir ©pidla biztos üdvözlő szavai szerint Magyarország egyike volt azon kevés tagállamoknak, amelyeknek összes operatív programját elfogadták már. A biztos gratulációjában így fogalmazott: „Az ESZA társfinanszírozásában megvalósuló magyar operatív programok valódi elkötelezettséget tükröznek az emberi erőforrásba való beruházás magas minősége és fokozott intenzitása mellett. Ez is azt mutatja, hogy az európai reformprogram középpontjában valóban a több és jobb munkahely megteremtése áll. A stratégia nyomán fellendül a foglalkoztatás, tökéletesednek a szakmai készségek, javul a társadalmi integráció helyzete, valamint hatékonyabbá válik a közigazgatás. Az igazi feladatot most e nagy ívű stratégia végrehajtása jelenti. Ehhez kívánok Magyarországnak nagyon sok sikert.”

Bajnai Gordon, önkormányzati és településfejlesztési miniszter így reagált: „Az, hogy az Európai Bizottság a 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozó valamennyi operatív programunkat elfogadta – és ezzel a legelső uniós tagállamok között vagyunk –, minden magyar állampolgár közös sikere. Az ország fejlesztési tervének végrehajtása össznemzeti feladat, azaz e programok nem csak lehetőségeket kínálnak, hanem egyben komoly felelősséget is jelentenek az ország minden lakosa számára. A terveket közösen dolgoztuk ki, így azok sikeres megvalósítása is közös feladatunk.”

A 15 operatív program közül 7 regionális és 8 ágazati program, melyek közül a Közlekedési Operatív Program az egyik legkiemelkedőbb. Ennek keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból közel 6,2 milliárd euró jut a beruházásokra, míg a „Környezet és energia” program közel 4,2 milliárd euróval gazdálkodhat. Magyarország mindehhez 4,4 milliárd euróval járul hozzá.

Az Európai Bizottság üdvözölte a magyar hatóságok elkötelezettségét a transzeurópai közlekedési hálózatok iránt, ami abban nyilvánul meg, hogy a támogatások 50%-át a fenntartható közlekedésre, míg másik 50%-át a közutakra fordítják. A környezetvédelem terén Magyarország további lépéseket tesz annak érdekében, hogy megfeleljen az európai környezetvédelmi jogszabályoknak (víz-keretirányelv, árvízvédelmi rendeletek stb.) Az ERFA által összesen 1,9 milliárd euróval finanszírozott „Társadalmi infrastruktúra” elnevezésű program keretében az oktatási ágazat (iskolák) és a kórházak korszerűsítésére nyílik lehetőség.

Az Európai Szociális Alapból (ESZA) származó uniós támogatások folyósítása két operatív programon keresztül valósul meg: az egyik a közel 3,5 milliárd eurós támogatásban részesülő „Társadalmi megújulás” elnevezésű program, amelynek célja, hogy a foglalkoztathatóság és az alkalmazkodóképesség javításával, továbbá magas színvonalú oktatással és az oktatás mindenki számára való biztosításával növelje a munkaerő-piaci részvételt. Az operatív program középpontjában emellett a felsőoktatás tartalmának és szerveződésének fejlesztése, a társadalmi integráció illetve részvétel megerősítése, az egészségmegőrzés valamint a humán erőforrás egészségügyi rendszerek terén való fejlesztése áll. Az Államreform Operatív Program a tervek szerint 146,5 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodhat, amellyel – a folyamatok felülvizsgálatával és bizonyos szervezeti fejlesztésekkel, valamint a közigazgatási humán erőforrás minőségének javításával – javulhat a közigazgatás teljesítményének hatékonysága.

Az ERFA emellett az Európai Területi Együttműködési Célkitűzés finanszírozásában is részt vesz. Magyarország a következő hetekben elfogadásra váró operatív programokban is szerepet vállal, amelyek a következő területeket érintik:

  • Határokon átívelő együttműködés Szlovákiával, Ausztriával, Romániával és Szlovéniával,
  • Transznacionális együttműködés Európa közép-keleti és délkeleti régiói között,
  • Az Európai Unió területén megvalósuló régiók közötti együttműködés a tagállamok között.

Most, hogy a programok elfogadására sor került, az „irányító hatóságok” (azaz a vonatkozó nemzeti és regionális hatóságok) nekiláthatnak a szakpolitika végrehajtásának és kiválaszthatják az adott térségben megvalósítandó konkrét projekteket.