Az első napirendi pontot sem sikerült megtárgyalnia Budaörs Város képviselő-testületének, ugyanis a közigazgatási hivatal törvényességi észrevételei miatt olyan heves vita keletkezett, amelynek végén be kellett rekeszteni a testület 2007. szeptember 14-én tartott ülését.

 Az önkormányzati választásokat követően a jobboldal és a helyi vállalkozók alkotta két fős többség olyan módosításokat hajtott végre a Szervezeti és Működési Szabályzatban, amelyet már elfogadásakor törvénysértőnek ítélt a polgármester, a jegyző, illetve a testület baloldali-liberális frakciói.

A törvényességi felügyeletet ellátó közigazgatási hivatal törvényességi észrevétele alapján, amelyet szeptember 14-én ismertettek a képviselő-testülettel, az érvényben lévő SZMSZ több ponton jogszabály-, egy helyen pedig alkotmánysértő.

Wittinghoff Tamás polgármester felkérte a testületet, hogy az észrevételek alapján vizsgálják felül az SZMSZ-t, és konszenzussal alkossák újra, hiszen az ezt megelőző ciklusokban mindig teljes egyetértésben döntöttek a képviselő-testület “alkotmányáról”.

A jobboldali többség ezzel szemben olyan határozati javaslatot akart elfogadtatni, amely figyelmen kívül hagyja a közigazgatási hivatal kifogásait és fenntartja a törvénysértő SZMSZ-t.

A polgármester a vitában felidézte Nagy Tamás, a Fidesz frakció vezetőjének azt a kijelentését, miszerint a demokrácia a többség diktatúrája a kisebbség felett. Wittinghoff ezt kikérte magának, rámutatva arra, hogy a demokrácia lényege éppen a jogszabályok tiszteletben tartásán és a kisebbség jogainak figyelembevételén alapul. Emlékeztetett arra is, hogy Budaörsön úgy alakult ki a jobboldali többség, hogy a kampányban magukat függetlennek beállító vállalkozók a Fidesz mellé álltak.

A polgármester közölte, hogy nem hajlandó részt venni egy olyan szavazásban, amely lábbal tiporja a jogot, ezért kivonult az ülésről. Példáját követték a baloldali, liberális városatyák is. Mivel a jobboldalon hiányozott egy képviselő, nem maradtak elegen a minősített többséghez, Budavári György alpolgármester berekesztette az ülést, amelyen egyébként, az eredeti előterjesztés alapján 54 napirendi pontot kellett volna megtárgyalni.