Az európai ombudsman is beszállt a munkaidő-irányelvről szóló szócsatába, amikor kritikával illette az Európai Bizottságot, amiért a testület mindeddig nem foglalkozott az irányelv betartatásával kapcsolatos német orvos beadványával. Az ombudsman szerint a Bizottság nem jól kezeli az állampolgári panaszokat.

A szóban forgó ügyet közel hat éve egy német orvos kezdeményezte, aki azzal a panasszal élt az Európai Bizottságnál, hogy Németország megszegi az Unió munkaidő-irányelvét, mely különösen az orvosokat és az orvosok ügyeleti idejét érinti. A felperes azzal érvelt, hogy Németország nem veszi figyelembe, hogy az uniós jogszabály szerint az ügyeleti idő teljes munkaidőnek számít. “A német orvosok túl vannak terhelve és ezzel nemcsak a saját egészségüket, de a betegeik egészségét is veszélyeztetik”, állítja a panaszt benyújtó orvos.

Az ügyeleti idő beszámítása a munkaidőbe az elmúlt években több tagországban is felmerült, s az orvosok minden országban az ügyeleti idő teljes munkaidőként való kezelését – és kifizetését – követelik és ekképpen döntött az Európai Bíróság is egy 2003-as, mérföldkőnek számító ügyben is.

A jelenlegi szabályozás szerint a maximális heti munkaórák száma nem lehet több 48 óránál, ám a tagállamok mentességet kaphatnak az alkalmazás alól, azaz lehetőség van arra, hogy ne alkalmazzák a 48 órát meghaladó munkahetet tiltó cikket, de csak a munkavállalók biztonság- és egészségvédelméről szóló általános elvek tiszteletben tartása mellett. A tagországok egyébként azért vonakodnak bevezetni a 48 órás munkahetet, mert az ügyeleti idő ebbe való beszámítása olyan anyagi következményekkel járna, ami komoly hiányt okozhat az államháztartásnak.

A Bizottság éppen ebben az évben jelentette be, hogy vizsgálatot indít a tagországokban a munkaidő-irányelv megsértése miatt, amely azonban azt eredményezte, hogy a német orvos ügyét egyelőre félretették. A Bizottság azzal a érvelt, hogy jelenleg több olyan javaslat is napirenden van, amely az irányelv módosítását célozzák, ezért az orvos panaszát a Tanáccsal való, jelenleg is folyó megbeszélések fényében vizsgálja majd meg.

Nikiforos Diamandouros, európai ombudsman külön jelentést készített az Európai Parlamentnek az üggyel kapcsolatban, miszerint “a Bizottságnak nincs joga ahhoz, hogy azzal az indoklással halassza el egy beadvány tárgyalását, hogy az irányelvet valamikor a jövőben módosíthatják.”
Az ombudsman úgy véli, hogy az ügynek komoly következményei lehetnek a lakossági bejelentések kezelésével kapcsolatos bizottsági gyakorlatra. A testületnek vagy el kell utasítania a panaszokat, vagy eljárást kell indítania az ügyben – mondta Diamandouros.

A Bizottság a regisztrált panaszokat átlagosan egy év alatt vizsgálja meg, de bonyolultabb esetekben vagy további vizsgálatok szükségessége esetén ez az időszak meghosszabbítható. Az ombudsman állítása szerint azonban a fenti esetben a Bizottságnak nem volt oka a késedelemre.