A kormányok egyre nagyobb figyelmet szentelnek a nemzetközi összehasonlításoknak olyan hatékony politikák keresése közben, amelyek fokozzák az egyének szociális és gazdasági kilátásait, ösztönzőket nyújtanak az oktatással kapcsolatos nagyobb mértékű hatékonyság tekintetében, és amelyek segítik az egyre növekvő igények kielégítését szolgáló források mobilizálását.

Az OECD Oktatási Igazgatósága – ezen igényre válaszul – hatalmas erőfeszítést fordít mennyiségi, nemzetközileg összehasonlítható mutatók kidolgozására és elemzésére, és ezen mutatókat évente a Oktatási körkép (Education at a Glance) című kiadványban teszi közzé.

Ezek a mutatók lehetővé teszik az oktatással foglalkozó politikusok és a gyakorló szakemberek számára egyaránt, hogy oktatási rendszereiket más országok teljesítményének tükrében lássák, céljuk pedig – az OECD-országokra vonatkozó politikai felülvizsgálatokkal együtt – a kormányok politikai reformokra irányuló erőfeszítéseinek támogatása és áttekintése.

Ez az összefoglalás a Magyarországra vonatkozó alapvető megállapításokat állítja szembe az OECD-országokban tapasztalható globális tendenciákkal, a következő fejezetek szerint: mennyiségi és minőségi kihívások, a méltányossággal kapcsolatos kihívások, valamint a forrásokkal és a hatékonysággal kapcsolatos kihívások.

Az Oktatási körkép 2007, valamint annak összefoglalása, valamennyi adat és a kizárólag webes alapú táblázatok ingyenesen letölthetők a következő címen: www.oecd.org/edu/eag2007.