Az Alkotmánybíróság szeptember végén folytatja több népszavazási ügy tárgyalását. A testület ezt követően legközelebb október 8-án és 9-én tart majd teljes ülést.

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülése elé kerül az Országos Választási Bizottság
153/2007. (VI. 11.) OVB határozata, amelyben megtagadták a Honfoglalás 2000 Egyesület
által benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés
elfogultsága és pártos döntései miatt mentse fel tisztsége alól Szigeti Pétert, az Országos
Választási Bizottság elnökét?”

Népszavazási ügyekben két végzéstervezet is készül. Az egyik az Országos Választási
Bizottság 188/2007. (VII. 23.) OVB határozatát támadó kifogásokat vizsgálja. Az
OVB megtagadta egy magánszemély aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyet ért-e Ön azzal, hogy az új alkotmányt közvetlenül a
választópolgárok népszavazás keretében fogadják el?” Az Országos Választási Bizottság
189/2007. (VII. 23.) OVB határozatában megtagadta annak az aláírásgyűjtő
ívnek is a hitelesítését, amelyen a következő kérdés szerepel: „Egyet ért- e Ön azzal,
hogy a Magyar Köztársaságnak új alkotmánya legyen?”

Napirenden lesz a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló
1991. évi XXII. törvénnyel összefüggésben, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. Folytatják a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja alkotmányellenességének vizsgálatát.

Egy indítvány a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 110. § (2) bekezdésének
és 127. §-ának alkotmányosságát kérdőjelezte meg. Szóba kerül a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 59. § (1) bekezdés c) pontja alkotmányosságát támadó indítvány.

Megvitatják az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség. A szervek feladat- és hatásköreir8l szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (3) bekezdése alkotmányosságával kapcsolatos tervezetet.

Határozat készül a magyarországi német lakosság Németországba áttelepítéséről szóló 12 330/1945. M.E. számú rendelet, valamint az ezzel kapcsolatos egyéb rendeletek módosításáról, kiegészítéséről és összefoglalásáról szóló 12.200/1947. Korm. számú rendelet 10. §-a alkotmányosságával összefüggésben.

Egy indítványozó a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301/A. § (2)
bekezdésének az alkotmányosságát támadta meg.

Kedden folytatják az alkotmánybírák a Fidesz és a KDNP népszavazási kezdeményezését
érintő OVB határozatok tárgyalását. Több kifogást nyújtottak be az Országos Választási Bizottság 154/2007. (VI. 25.) OVB határozata ellen, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?”

Kifogások érkeztek a Fidesz és a KDNP egy másik népszavazási kezdeményezésével
kapcsolatban is. Az Országos Választási Bizottság 155/2007. (VI. 25.) OVB határozata
hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbetegszakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?” Ezt a tervezetet is második alkalommal tűzik napirendre.

Ugyancsak másodszor tárgyalják az Országos Választási Bizottság 156/2007. (VI. 25.) OVB határozata ellen beérkezett kifogásokat. Az OVB hitelesítette a Fidesz és a KDNP az aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?”

Második körben tárgyalják az alkotmánybírák az Országos Választási Bizottság 99/2007. (III. 26.) OVB határozatát is, amelyben megtagadták a Magyarok Világszövetsége által benyújtott országos népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven a következ8 kérdés szerepel: „Egyetért-e azzal, hogy művi meddővé tételt kizárólag és csakis pontosan meghatározott egészségügyi okból lehessen végezni?”

Ismét napirendre kerül az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény alkotmányosságát támadó indítvány. Szó lesz az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 318/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (1)-(3) bekezdéseinek alkotmányosságáról.

Határozat készül a kötelez8 egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIIII. törvény 18. § (6) bekezdés e) pontjának, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 5/B. § (1) bekezdésének alkotmányosságával összefüggésben is.

Az alkotmánybírák elé kerül a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 45. § (2) bekezdésének alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.