A jogszabályok szigorítása következtében mára évi száz-százötvenre csökkent a lakásmaffia áldozatainak száma, a károsultak többnyire elesett, idős emberek. Az ingatlanra specializálódó bűnszövetkezetek következő célpontja a termőföld lehet.

Ha csupán a statisztikai adatokat nézzük, a lakásmaffia tevékenysége mára marginális jelenségnek is tekinthető. Hiszen az ingatlannal kapcsolatos bűncselekményeken belül aránya a néhány évvel ezelőtti negyven százalékról nyolcra csökkent. Az elmúlt két évben mintegy háromszáz bejelentés érkezett a rendőrség zöldszámára – mondta a Magyar Hírlapnak Balogh Róbert, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kaptár alosztályának vezetője. A Kaptár Budapesten működik, ugyanis a lakásmaffia tevékenységi köre 95 százalékban a fővárosra korlátozódik. Annyi történt, hogy másfél évtized után a jogszabályokat nagyjából a valósághoz igazították.

Szabályozási szigor

A földhivatalban már kötelező elkérni a személyes adatokat, ha valaki bele akar tekinteni egy tulajdoni lapba. Ez vonatkozik a másolatra, hiteles másolatra és az egyszerű betekintésre is. Ha a tulajdonosi lapra bármi rákerül, az érintettet SMS-ben értesítik. Igaz, a szolgáltatást előre meg kell rendelni az ügyfélszolgálatokon. Fizetség ellenében a bankok, közigazgatási intézmények, önkormányzatok, közjegyzők, ügyvédi irodák interneten keresztül is hozzáférhetnek a földhivatali adatokhoz. A lakástörvény 2006. március 31. óta hatályos módosítása értelmében csak írásban lehet érvényes lakásbérleti szerződést kötni. A rendeltetésszerű használat ellenőrzésére elméletben – és a jelek szerint egyre inkább a gyakorlatban is – kizárja az önkormányzati lakások átjátszását, a bérleti jog illegális eladását.

Idősek veszélyben

Balogh Róbert azt tanácsolja, hogy minden esetben saját ügyvéddel kössük meg az adásvételi szerződést, és figyeljünk jobban az idősebb családtagjainkra. Szerinte ugyanis a jelenlegi elkövetési módszerek az időseket, az értelmi fogyatékkal élőket és a szenvedélybetegeket érintik. “Az utóbbi időben életjáradék és eltartási szerződések megkötésével jutottak az elkövetők ingatlan vagyonhoz.” A tulajdonjog a felek közötti megállapodás értelmében a vevőt illeti meg, az eredeti tulajdonos haszonélvezeti jogot és járadéki jogosultságot szerez. A havi illetményt nem utalják át, általános gyakorlat, hogy utólag a járadéki jogosultságról is lemondatják a mit sem sejtő lakástulajdonost.

“2001-re csökkent az erőszakos bűncselekmények száma, helyette a hamis személyi igazolvánnyal elkövetett visszaélések jöttek divatba” – mondta Balogh Róbert. A hamis okmányokkal ezután az ingatlan-nyilvántartásban módosított adatokkal adták el a lakást vagy használták fedezetül banki hitel igénylésekor.

Egy kriminalisztikai tanulmány szerint a rendszerváltozás előtt hasonló esetekre elvétve volt csak példa, a lakásmaffiának a lakásprivatizáció teremtette meg a terepet a zavarosban való halászásra. A lakásmaffia virágkora az ezredfordulóra tehető.

A közhiedelemmel ellentétben ma már nem jellemzők a csoportosan – tehát ingatlanközvetítő, önkormányzati lakásügyi előadó és ügyvéd alkotta klikk által – elkövetett visszaélések. “Egy ember is gond nélkül elkövetheti a bűncselekményt, ha jó a kommunikációs készsége. Főként a már említett idősebb korosztálynál fontos, hogy egyfajta bizalmi viszony alakuljon ki a felek között” – mondta Balogh Róbert.

A hamis okmányokkal kötött szerződések esetében sajnos nagyon alacsony a felderítési arány.

Pénzt a földbe

A lakásmaffia működési területe tehát mára beszűkült, ráadásul az ingatlanpiaci boomnak is vége. Mi a megoldás? Hová lehet befektetni a felszabadult pénzt? A tapasztalatok szerint az ingatlanbűnözők a falvakba tették át működési területüket.

Elsősorban a nemzeti földalapban lévő állami földek felvásárlására szerveződnek kétes üzleti körök, amelyek a kisebb tulajdonszerzési illetékfizetési kötelezettség és a majdani továbbadásból remélt busás haszon reményében hajlandók a tényleges piaci értéknél is többet fizetni a felkínált területekért. Ha 2011-ben megszűnik – nem kizárható, hogy a korlátozást már 2009-ben feloldják, noha egyelőre ez nincsen napirenden – az uniós állampolgárok földvásárlási moratóriuma, borítékolhatóan elszabadulnak a hazai termőföldárak. A lakásmaffia nagy valószínűséggel már erre az időszakra készül.

A tendencia erősödni fog

“Országjárásom során tapasztaltam, hogy egyre több olyan ember jut termőföldhöz, aki nyilvánvalóan nem megművelni kívánja” – mondta Turi-Kovács Béla, a Kisgazda Polgári Szövetség elnöke. Szerinte a jövőben ez a tendencia csak erősödni fog, és ez katasztrofális helyzetet teremthet. “Itt lenne az ideje, hogy a törvényhozók szabályozzák a földhöz jutás kérdését, ahogy azt már a legtöbb európai országban megtették” – mondta az ellenzéki politikus, példának hozva fel a rendkívül szigorú lengyel szabályokat.