Szeptember 25-én dr. Lamperth Mónika szociális és munkaügyi miniszter öt évre szóló megállapodást írt alá Fizuli Alakbarovval, az Azerbajdzsáni Köztársaság munkaügyi szociális és védelmi miniszterével. Az együttműködés célja a munkaügy és foglalkoztatás, valamint a szociális ellátás területén történő tapasztalat és információcsere előmozdítása a két ország szakértőinek segítségével.

A két ország együttműködése elsősorban a nemzetközi jog és a foglalkoztatás területén valósul meg a jövőben. Ezen belül a munkabiztonság szabályozásának területén, a munkapiaci vizsgálatok, az adatgyűjtés és a szakképzés vonatkozásában. A kétoldalú együttműködés során a szakértők egyeztetik tapasztalataikat a nemzeti munkapiac szabályozásáról a külföldi munkavállalókra való tekintettel.

A közös munka során kiemelt figyelmet kapnak a munkaügyi és a foglalkoztatási szféra tevékenységei, főképp az európai integráció jegyében. A nemzeti szakértők munkájának célja a nemzetközi szervezetek által finanszírozott programok keretében történő együttműködés előmozdítása, a tapasztalatok és információk cseréje.

Az azeri és a magyar szakminisztériumok a szociális területen is felveszik a kapcsolatot egymással. A következő öt esztendőben két- és többoldalú programokat, projekteket hoznak létre a szociális szférában. A programok megvalósításában egyaránt közreműködnek a nemzeti intézmények és a nemzetközi szervezetek is.

Az azeri – magyar kétoldalú nemzetközi együttműködés – a pénzügyi feltételek függvényében – közös munkaprogramok formájában valósul meg.