Barrot alelnök javaslatára a Bizottság két új európai koordinátort nevezett ki a transzeurópai közlekedési hálózatok mellé: Karla Peijst a belvízi hajózás, Luis Valente de Oliveirát pedig a tengeri gyorsforgalmi utak („tengeri autópályák”) területén. A koordinátorok feladata az érintett tagállamok közötti párbeszéd elősegítése a munkálatok és a finanszírozási tervek összehangolása érdekében.

„Ezek a projektek alapvető jelentőségűek a hosszú távon is fenntartható közlekedéspolitika szempontjából, végrehajtásuk azonban komoly akadályokba ütközik. A két új koordinátor elismert személyiség a közlekedés területén, ezért minden okunk megvan arra, hogy bízzunk a sikerben” – jelentette ki Jacques Barrot.

A Bizottság 2005. július 20-án határozatot fogadott el, amelyben hat európai koordinátort nevezett ki egyes elsőbbségi projektek tagállamok közötti összehangolt megvalósításának megkönnyítésére. Az európai koordinátorokra azóta sokan sokfelé hivatkoznak, tevékenységük nagyot lendített a kérdéses projekteken.

A pozitív tapasztalatok birtokában Barrot alelnök két új koordinátor kinevezésére tett javaslatot a Bizottságnál: Karla Peijsére a belvízi hajózás, Luis Valente de Oliveiráéra pedig a tengeri gyorsforgalmi utak területén.

Karla Peijs 2003 és 2006 között Hollandia közlekedési minisztere, azt megelőzően, 1989-től 2003-ig európai parlamenti képviselő volt. Elsősorban a 18. és a 30. számú elsőbbségi projektekért fog felelni („Rajna/Maas (Meuse)–Majna–Duna” belvízi út és „Szajna–Schelde” belvízi út). Mindkét projekt kiemelkedő jelentőségű a még egységesebb európai belvízi hajózási útvonalhálózat kialakításában és a belvízi szállítás versenyképességének növelésében.

Az előbbi projekt több olyan szűk keresztmetszet felszámolását célozza, amelyek jelentősen korlátozzák a Duna–Rajna–Majna tengely áteresztőképességét, egyúttal sérülékeny természetes élőhelyeken találhatók. Az utóbbi projekt esetében a hálózat egy fontos, de hiányzó láncszeméről van szó, amely az északi-tengeri kikötőket kötné össze többek között a Párizsi-medencével.

Luis Valente de Oliveira az elmúlt években különböző funkciókat töltött be a portugál kormányban, 1985 és 1995 között például területfejlesztési miniszter volt, 2002–2003-ban pedig infrastruktúra-, közlekedés- és lakásügyi miniszter. A tengeri gyorsforgalmi utak fejlesztése, amelynek koordinálására most megbízást kap, segíteni fogja az áruszállítás súlypontjának áthelyeződését a közutakról a tengeri utakra. Ehhez olyan tengeri hajóutak kijelölésére van szükség, amelyek az Unió kikötőit tökéletesen integrált multimodális láncként kötik össze egymással, lehetőséget biztosítva a közúti szűk keresztmetszetek megkerülésére és az Unió szigeteivel és peremterületeivel való jobb összeköttetésre.