A Patent Egyesület álláspontja szerint a prostitúció a nők elleni erőszak egyik formája. Ezért a magyar állam feladata nem az, hogy intézményesítse a kizsákmányolást, hanem hogy támogatást és védelmet nyújtson az áldozatok számára és a többszörösen kihasznált prostituáltak helyett a prostitútorokkal és a kuncsaftokkal szemben lépjen fel.

A prostitúció a nők elleni erőszak egyik legalapvetőbb formája, amit a fizetőképes kereslet tart fenn. A prostitúcióból nem maguk a többnyire női prostituáltak, hanem a rendszer irányítói húznak hasznot.

A Patent Egyesület álláspontja szerint a prostitúció rendszerének legfőbb mozgatórugója az, aki megvásárolja a prostituált testét. A másik kulcsfigura a prostitútor, aki részesedést követel a nő teste által megtermelt pénzből. Ha a kuncsaft gyereklányt szeretne, vagy várandós nővel akar szexuális kapcsolatot létesíteni, a prostitútor gondoskodik a kívánságok teljesítéséről, és megőrzi a kuncsaft anonimitását.
A prostituáltak vállalkozói státuszának kötelezővé tételével és jövedelmük megadóztatásával a magyar állam is beáll a prostitúció haszonélvezői közé. Ahelyett, hogy kinyilvánítaná, senkinek sincs joga megvásárolni egy másik ember testét, a tervezett intézkedések újabb lépést jelentenek a prostitúció legalizálása felé. A prostitúcióból származó jövedelmek “kifehérítésével” az állam a védelem biztosítása helyett újabb terhet ró azokra, akiknek a jövőbeli boldogulása és életlehetőségei már egyébként is a végletekig korlátozottak.

A Patent Egyesület álláspontja szerint rövid és hosszú távon egyaránt eredményesebb lenne, ha az állam intézkedéseinek célkeresztjébe a prostitútorokat és a kuncsaftokat állítaná, valamint megakadályozná, hogy többségében fiatalkorú lányokat prostitúcióra kényszerítsenek. Az állam feladata az, hogy megvédje a már prostituált lányok és nők emberi jogait, és az áldozatokat hatékonyan segítő szolgáltatásokat hozzon létre ahelyett, hogy olyan új intézkedést vezet be, amely támogatja és legitimizálja a prostitúciót, és így a nők elleni erőszakot.