Idén nyár óta az európai uniós fogyasztók akár 60%-kal olcsóbban használhatják mobiltelefonjukat külföldi tartózkodásuk alatt. A tervnek megfelelően zajlik az európai mobilszolgáltatók átállása az Eurotarifára. Ez derül ki abból a tanulmányból, amelyet – az Európai Szabályozók Csoportjának (ERG) tagjaként – a huszonhét nemzeti távközlési szabályozó hatóság készített az Európai Bizottsággal együttműködésben.

A mobilszolgáltatók általában eleget tettek azon követelménynek, hogy július 30-tól bevezessék és összes barangoló ügyfelüknek felkínálják és hozzáférhetővé tegyék az Eurotarifát (vagyis egy olyan díjszabást, amely szerint a külföldi híváskezdeményezés percdíja legfeljebb 49 eurocent, a külföldi hívásfogadásé pedig legfeljebb 24 eurocent HÉA nélkül).

Augusztus 30-ig már körülbelül kétszázmillió európai uniós fogyasztó állt át az Eurotarifára. Számos mobilszolgáltató a jogszabályban előírtnál hamarabb intézkedett, így már júliusban vagy augusztusban életbe léptette az Eurotarifát. Az ERG tanulmánya arra is rámutat, hogy a mobilszolgáltatók általában jó úton haladnak a barangolásról szóló európai uniós rendelet átláthatósági előírásainak végrehajtása felé.

„Az európai jogalkotó szándékának megfelelően az Eurotarifa mára a barangolás alapdíjszabásává vált az Európai Unióban”, mondta Viviane Reding távközlési biztos. „Örömmel tapasztalom, hogy zökkenőmentes volt az áttérés az Eurotarifára, hála az Európai Bizottság és az Európai Szabályozók Csoportja közötti szoros együttműködésnek, valamint az erős politikai támogatásnak, amelyet az Európai Parlament az elmúlt nyár folyamán nyújtott.

Az új barangolási ajánlatok némelyikének átláthatósága tekintetében még akad néhány probléma. Az ERG-vel és a BEUC európai fogyasztói szövetséggel folytatott megbeszélésen elhangzottak azonban meggyőztek arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok ezeket késlekedés nélkül orvosolni fogják.”

Az ERG jelenlegi elnöke, Roberto Viola, és Pataki Dániel, aki 2008-ban fogja betölteni ezt a tisztséget, együtt kijelentették: „Az ERG elégedett a rendelet végrehajtásának első eredményeivel. A Bizottsággal és az ERG-vel együttműködésben kialakított eljárás a mobiliparágnak iránymutatással szolgált a rendelet végrehajtásának mikéntjéről, és segített a nemzeti szabályozóknak a tevékenységek nyomon követésében. Mindez ékesen szemlélteti az összehangolás gyakorlatát.”

Az ERGoktóber 4-én, csütörtökön kiadott tanulmánya „pillanatképet” mutat a barangolásról szóló európai uniós rendelet végrehajtásának kezdeti (augusztus végéig tartó) szakaszáról, és áttekintést ad az Eurotarifa hozzáférhetőségéről. A nemzeti szabályozó hatóságok kérdőívet küldtek az Európai Unióban barangolási szolgáltatást kínáló cégeknek: a tanulmány az erre adott válaszokra épül. Az Európai Unió mobilhálózat-üzemeltetőinek több mint 80%-ától, valamint számos jelentősebb európai szolgáltatótól érkeztek be adatok.

Egy-két kivételtől eltekintve a tanulmány egész Európában igen magas megfelelési arányt mutatott ki. Miközben a július 30. utáni néhány héten több mint hárommillió előfizető igyekezett áttérni az Eurotarifára, további milliók kérés nélkül részesülhettek benne, mivel a nyár folyamán szolgáltatójuk alapértelmezett díjszabásként tette hozzáférhetővé. Németországban, Luxemburgban, Hollandiában és Portugáliában egyes szolgáltatók már július 1-jén bevezették ügyfeleiknél az Eurotarifát, egy lengyelországi szolgáltató pedig ugyanezt már június 22-én megtette (lásd IP/07/1202). Augusztus 30-án már széles körben hozzáférhető volt az Eurotarifa: addigra mintegy kétszázmillió előfizető részesülhetett benne. Ennek alapján minden bizonnyal legalább négyszázmillióra tehető azon uniós polgárok száma, akik szeptember végére az Eurotarifa védelmét élvezhetik.

A Bizottság a nyár folyamán szorosan figyelemmel kísérte a fejleményeket, és azt tapasztalta, hogy több európai szolgáltató Eurotarifa címén alacsonyabb díjszabást kínált, mint a megengedett legmagasabb árszint (külföldi híváskezdeményezésnél percenként 49 eurocent, külföldi hívásfogadásnál percenként 24 eurocent HÉA nélkül). A Bizottság Hollandiában (kezdeményezett és fogadott hívásnál egyaránt 20 eurocent), az Egyesült Királyságban (kezdeményezett hívásnál 31,57 eurocent, fogadott hívásnál 12,63 eurocent), Írországban (32,23, illetve 15,70 eurocent), Belgiumban (37,19, illetve 23,14 eurocent) és Ausztriában (37,50, illetve 20,83 eurocent) akadt Európa legalacsonyabb Eurotarifáira. Ez talán egy újfajta verseny első jele, noha még további bizonyítok kellenek annak alátámasztásához, hogy a többi szolgáltató is ugyanezt a mintát követi.

Az ERG tanulmánya szerint az összes mobilszolgáltató megerősítette, hogy a július 30-i kötelező határidőig tájékoztatta ügyfeleit az Eurotarifa lehetőségéről, noha néhány nemzeti szabályozó hatóságnál még vannak lezáratlan fogyasztói panaszok az ajánlatok átláthatóságának hiányát illetően.

A Bizottság vélekedése szerint egy belga mobilszolgáltató nem tett maradéktalanul eleget a barangolásról szóló uniós rendelet szerinti átláthatóság követelményének. A szolgáltató július utolsó napjaiban rövid szöveges üzenetben tájékoztatta ügyfeleit, hogy 2007. szeptember 30-tól automatikusan átállítja őket az Eurotarifára. Az üzenetből azonban nem derült ki egyértelműen, hogy a fogyasztók már korábban az Eurotarifa mellett dönthettek volna, és augusztus 30-tól áttérhettek volna rá: erről csak a szolgáltató honlapja adott tájékoztatást. A Bizottság tájékoztatta az ERG-t és felkérte Belgium távközlési szabályozó hatóságát, hogy az ügynek járjon a végére.

Az Európai Bizottság és az ERG most közösen új szakaszt nyit a barangolásról szóló európai uniós rendelet végrehajtásának nyomon követésében. A barangolásról szóló európai uniós rendelet értelmében szeptember 30-tól az Európai Unió belső határain átlépve az ügyfélnek mindig tájékoztatást kell kapnia az árakról.

Ezenkívül a Bizottság – 2008 végi határidővel – jelentést készít az Európai Parlamentnek arról, hogy az Eurotarifa bevezetése hogyan hat a versenyre, hogy ennek eredményeképpen megváltoztak-e a belföldi árak, és hogy a barangolásos rövid szöveges üzenet és adatátvitel ára miként alakul.

A Bizottság tanulmányozni kezdi a barangolásos rövid szöveges üzenet és adatátvitel árának alakulását, az ERG pedig októberben részletes adatgyűjtési kampányt indít. Az ERG első ilyen tárgyú, teljes körű jelentését a Bizottság decemberre várja.