A II. magyar-osztrák együttes kormányülést megelőzően, az osztrák Szövetségi Kormány megalakulása óta első alkalommal találkozott az osztrák és magyar szociális miniszter. Dr. Erwin Buchinger miniszter úr október 4-ei látogatásának célja az volt, hogy megbeszéljék az aktuális európai uniós feladatokat, kölcsönösen megismerjék a vonatkozó kormányzati álláspontokat.

A kétoldalú tárgyalásokon a következő fontos kérdések merültek fel:

  • 1.Lisszaboni Stratégia – az integrált iránymutatások Az Európai Unió egyik prioritása a Lisszaboni Stratégia növekedésre és a foglalkoztatásra összpontosító célkitűzéseinek végrehajtása. Magyarország legfontosabb kihívásai egybeesnek a lisszaboni stratégia céljaival.
  • 2.Flexicurity – rugalmasság és biztonság. Az Európai Unió a polgárok számára kulcsfontosságú több és jobb munkahely megteremtése érdekében a rugalmasság és biztonság („flexicurity”) szempontjain alapuló stratégiát dolgozott ki. Lényege, hogy a munkavállalók össze tudják egyeztetni a munkát és a családi-, magánéletüket, illetve naprakészen tudják tartani tudásukat képzéseken keresztül, mindezt a foglalkoztatási biztonság körülményei között.

Különösen fontosnak tartják, hogy igazi egyensúly valósuljon meg a rugalmasság és a biztonság között. Mind a munkavállalókban, mind a munkáltatókban tudatosítani kell, hogy a „flexicurity” mindenki számára előnyökkel jár. Meggyőződésük, hogy ha a biztonság valódi, akkor az elősegíti a jobb gazdasági teljesítményt. Rendkívüli jelentőséggel bír ezért, hogy a lisszaboni stratégia kiemelt céljai mentén nemcsak több, de jobb – és egyben biztonságosabb – munkahelyeket hozzanak létre.

  • 3.Európai stratégia a közérdekű szociális szolgáltatásokért

Az európai polgárság életszínvonalának javítása a szociális védelem és társadalmi összetartozás eszközeivel általános célkitűzésként jelenik meg. A kormányok előtt álló kihívás az, hogyan lehetne „szociálisan érzékenyebbé tenni” az EU számára kulcsfontosságú Lisszaboni stratégiát, hiszen éppen az állampolgárok számára legfontosabb kérdésekkel (szociálpolitika, egészségügy, oktatás, több és jobb munkahely megteremtése) érdemes hangsúlyosabban foglalkozni.

Álláspontjuk szerint a lisszaboni folyamatban a közös európai politika legfontosabb részét képezi, a szociális célokat a jelenleginél konkrétabb formában kellene megjeleníteni, erősíteni szeretnénk a szociális értékeket képviselő szempontokat. Így arra törekszenek, hogy a szociálpolitika területe nagyobb figyelmet és forrást kapjon.

Ezzel összefüggésben a gazdasági növekedésből eredő többletbevételt az aktív idősödés elősegítése, a szegénység elleni fellépés, és a társadalmi különbségek csökkentése keretében az idősek, gyermekek és romák támogatására szeretnék fordítani. Magyarország – a konvergencia program nyomása alatt is – a különböző közösségi források, programok keretében jelentős eszközöket fordít a szociális problémák enyhítésére, újratermelődésük megakadályozására.

  • 4.„Új lendület a Szociális Európa felé” című nyilatkozat

Az EU 12 tagállamának (Belgium, Bulgária, Ciprus, Franciaország, Görögország, Luxemburg, Magyarország, Olaszország, Spanyolország, Ausztria, Szlovákia és Németország) munkaügyi/szociális miniszterei írták alá az „Új lendület a Szociális Európa felé” című nyilatkozatot.

A nyilatkozat aláírásával is megerősítették, mindkét ország elkötelezett híve a szociális Európa fejlődésének, kifejezte az aláíró tagállamok szociális érzékenységét, elkötelezettségét a szociális értékek és alapelvek érvényre juttatásában a globalizáció által szükségessé tett reformok végrehajtása során. Egyben rendszeres bilaterális együttműködésnek is keretet ad. A nyilatkozat kidolgozásában a Szociális és Munkaügyi Minisztérium aktívan részt vett.

A közös nyilatkozat révén Magyarország és Ausztria által képviselt álláspontok, értékek igen közel állnak egymáshoz, hiszen mindkét ország tudja, hogy az Európai Unió csak akkor képes állampolgárai elvárásának eleget tenni, ha a prosperáló európai gazdaság figyelembe veszi a szociális jogok érvényesülését, a munka minőségét, a társadalmi befogadást és az esélyek egyenlőségét is.