Az Alkotmánybíróság tizenhét népszavazási ügyet tárgyal október 8-9-i teljes ülésén. Napirenden lesz a Fidesz és a KDNP tandíjjal, vizitdíjjal és kórházi napidíjjal kapcsolatos kérdése is.

Határozat készül az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (3) bekezdése alkotmányosságával összefüggésben.

Harmadszor tárgyalják az Országos Választási Bizottság 99/2007. (III. 26.) OVB határozatát,
amelyben megtagadták a Magyarok Világszövetsége által benyújtott országos népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy művi meddővé tételt kizárólag és csakis pontosan meghatározott egészségügyi okból lehessen végezni?”

Folytatják a Fidesz és a KDNP népszavazási kezdeményezését érintő OVB határozatok tárgyalását. Több kifogást érkezett az Országos Választási Bizottság 154/2007. (VI. 25.) OVB határozata ellen, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?”

Kifogásokat nyújtottak be a Fidesz és a KDNP egy másik népszavazási kezdeményezésével
kapcsolatban is. Az Országos Választási Bizottság 155/2007. (VI. 25.) OVB határozata hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?” Ezt a tervezetet is harmadszor tűzik napirendre.

Harmadszor tárgyalják az Országos Választási Bizottság 156/2007. (VI. 25.) OVB határozata
ellen beérkezett kifogásokat is. Az OVB hitelesítette a Fidesz és a KDNP az aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?”

Először vitatják meg az Országos Választási Bizottság 234/2007. (VII. 31.) OVB határozata
ellen beérkezett kifogást. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy Magyarországon a választójog gyakorlása – több más európai országhoz hasonlóan – állampolgári kötelezettség legyen?”

Először szerepel a bíróság napirendjén az Országos Választási Bizottság 245/2007.
(VII. 31.) OVB határozata ellen beérkezett kifogás is. Az OVB hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a 2010-es általános országgyűlési képviselő választáskor 193 parlamenti képviselő kerüljön megválasztásra a jelenlegi 386 helyett?”

Napirenden lesz az Országos Választási Bizottság 209/2007. (VII. 23.) OVB határozata
ellen beérkezett kifogás. Az OVB hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e ön azzal, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése törvényt alkosson a szieszta bevezetéséről?”

Szóba kerül az Országos Választási Bizottság 239/2007. (VII. 31.) OVB határozata ellen beérkezett kifogás. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson az azonos neműek házasságának lehetővé tétele érdekében?”

Megvitatják az Országos Választási Bizottság kilenc egyéb népszavazási ügyben hozott
határozata ellen benyújtott kifogások kapcsán készített végzéstervezeteket is.

Az ülésnap végén további három végzéstervezetet tárgyalnak meg: az első a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdését, a második a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 2002. január 1-jétől 2005. december 31-ig hatályban volt 270. § (1) bekezdését, míg a harmadik a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény módosításáról szóló 1996. évi XXXII. törvény 11. § (3) bekezdés e) pontját érinti.

Kedden folytatják a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301/A. § (2)
bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatát.

Egy indítvány a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. XI. törvény
16. § (1) bekezdésének alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

A testület elé kerül a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 45. § (2)
bekezdésének alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

Egy indítványozó a kormányzati szervezet-átalakítással összefügg: törvénymódosításokról
szóló törvény egyes rendelkezéseinek megsemmisítést kérte. Az indítványt
először tűzik napirendre.

Határozat készül a rádiózásról, és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 3. § (2) bekezdésének első fordulatát követő szövegrésze, valamint a 3. § (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Megkérdőjelezték az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 48. §
(4) bekezdés ba) és bb) pontjának „tárgyi eszköz” szövegrészének alkotmányosságát.