Ezen a héten az Elsőfokú Bíróság egyetlen üggyel foglalkozik részletesebben, melyben egy korábbi, 2003-as ügy kerül vizsgálat kereszttüzébe. A Bizottság a Pergan cég szerves peroxidok piacán létrejött kartellban való részvételére tett utalást, melyet azonban az érintett cég, a Pergan cáfol.

T-474/04 Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse kontra Bizottság

2003 decemberében a Bizottság öt vállalkozásra szabott ki versenybírságot, mivel az érintett cégek a szerves peroxidok piacán kartellban vettek részt. A Pergan céget a Bizottság nem sújtotta bírsággal és neve nem szerepelt a versenyhatározatnak a kartellban részt vevőket megnevező rendelkező részében sem.

Határozatának bevezetőjében azonban a Bizottság utalást tett a Pregannak a kartellban betöltött szerepére. A Bizottság megállapítása szerint a Pergan nem volt közvetlenül érintett a kartellban és e közvetett érintettsége is az 1997. január 31. előtti időszakban tett cselekményeire vonatkozott, amely cselekmények viszont már elévültek.

A Bizottság vizsgálatának befejezésével elküldte a határozatának egy példányát a Pergan részére, egyúttal közölve a céggel, hogy a határozatot és annak összefoglalóját az üzleti titkot tartalmazó adatoknak és az egyéb bizalmas információknak a szövegből való eltávolítása után nyilvánosságra fogja hozni.

A Pergan azonban vitatta a kartellban való érintettségének a Bizottság által megállapított mértékét és időtartamát, és azt kérte a Bizottságtól, hogy törölje a rá vonatkozó utalásokat a határozat nyilvános változatából.

A Bizottság e kérelmet elutasította, majd ezután a határozat a Perganra vonatkozó információkkal került nyilvánosságra. A Pergan ezután keresetet indított a Bizottság ellen az Elsőfokú Bíróság előtt, a rá vonatkozó utalásoknak az immár nyilvánosságra hozott határozatból történő eltávolítása érdekében.