A Bizottság ma elfogadta azt a módosított javaslatot, amelynek célja, hogy a kiegészítő nyugdíjjogosultságok könnyebb megszerzésével illetve megtartásával elhárítsa az akadályokat a munkavállalói mobilitás elől.

Az Európai Parlament által júniusban elfogadott módosítások legtöbbjét jóváhagyó javaslat középpontjában azok a minimum-követelmények állnak, amelyek teljesülése esetén a nyugdíjjogosultságok megszerzése és megtartása könnyebb lesz, hiszen így garantálható, hogy a mobilitást választó munkavállalók nyugdíja igazságos elbírálás alá essen.

A javaslat másik fontos eleme a hasznos információkhoz való könnyebb hozzáférés, célja pedig, hogy a jövőben a mobilitás miatt e munkavállalók ne szenvedjenek hátrányt.

A javaslattal kapcsolatban Vladimír ©pidla, az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és esélyegyenlőségért felelős biztosa így nyilatkozott: „e javaslat újabb bizonyíték arra, hogy az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság minden elkövet a munkavállalói mobilitás előtt tornyosuló akadályok leküzdése érdekében.”

A javaslat középpontjában – a Parlament állásfoglalását követve – az áll, hogy a munkavállalók hogyan tudnak még könnyebben hozzáférni a kiegészítő nyugdíjjogosultságokhoz. Szintén fontos eleme még a mobil munkavállalókat megillető ún. nyugvó nyugdíjjogosultságok megfelelő kezelésére vonatkozó intézkedések pontosítása.

A nyugdíjrendszerek fenntarthatóságának biztosítását célzó szándékról tanúskodik az is, hogy a Bizottság jóváhagyta az Európai Parlament szándékát, mely szerint a jövőben hosszabb lesz az az átfutási idő, amely ahhoz kell, hogy e nyugdíjrendszerek alkalmazkodni tudjanak az új követelményekhez.

©pidla biztos örömének adott hangot az elért eredmények láttán és kiemelte: „Európa előtt álló egyik legnagyobb kihívás, hogy megtaláljuk a helyes egyensúlyt a munkavállalói mobilitás akadályainak felszámolása és a kiegészítő nyugdíjjogosultságok rendszerének kidolgozásához szükséges stabil és működőképes környezet megteremtése között.

A munkavállalók jogainak terén sok javításra van szükség. Ezért láttam jónak a kompromisszumos megoldást két kérdésben: a kiegészítő nyugdíjjogosultságok országok közötti átvitele terén, valamint azzal kapcsolatban, hogy az új tagok előtt már zárt nyugdíjrendszereket irányelv ne tartalmazza. Nagyon fontos, hogy e nagy jelentőségű javaslat elfogadására most kerülhetett sor. Ha minden célkitűzésünket egyszerre akarjuk megvalósítani, azzal csak tovább késleltetjük az ügyet.”

A javaslat ezért nem tartalmazza a jogosultságok országok közötti átvitelével kapcsolatos rendelkezéseket. A Bizottság osztja azok véleményét, akik szerint a kiegészítő nyugdíjjogosultságok országok közötti átvitelére vonatkozó intézkedések elfogadása jelenleg még túl korai lenne.

A javaslat címe is módosult: „Irányelv-javaslat a munkavállalói mobilitásnak a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésével és megtartásával való fokozására vonatkozó minimum-követelményekről”.

Amint az a javaslatban is olvasható, a Bizottság az irányelv hatályba lépését követő 5 éven belül benyújtott első jelentésében újra vizsgálja a nyugdíjjogosultságok országok közötti átvitelével kapcsolatos kérdéseket.