A közös agrárpolitika (kap) átláthatóságának növelése és a költségvetési ellenőrzés javítása a fő célja az Európai Bizottság rendelettervezetének, amelyet most az EP véleményezett. A képviselők az interneten tennék közzé a támogatásból részesülők listáját.

Az Európai Bizottság 2006 márciusában a kap finanszírozását szabályozó rendelet módosítását javasolta annak érdekében, hogy növeljék a folyamat átláthatóságát.

A Jorgo Chatzimarkakis (liberális, görög) által jegyzett, konzultációs eljárásban tárgyalt jelentés szerint az EP támogatja a javasolt intézkedéseket. Ezt a képviselők október 11-én, csütörtökön a plenáris ülésen változtatás nélkül, kézfelemeléssel megerősítették

Az EP az interneten is nyilvánosságra hozná az uniós közvetlen támogatásban részesülők listáit. Így közölni kellene „a kedvezményezett nevét (családi és utónevek) és – a kötelező adatvédelmi előírások függvényében – a helységet, ahol a lakóhelye vagy létesítő okirat szerinti székhelye található, valamint az éves kifizetés összegét”. A parlament úgy gondolja, „a többi vállalkozási formánál, beleértve a jogi személyeket is, a befektetők, valamint a vezetőség – például egy részvénytársaság igazgatósága, illetve egy korlátolt felelősségű társaság ügyvezetői – családi és utónevét is meg kell adni”.

„Az információkat évente, a tagállam által megállapított időpontban kell közzétenni, amelyről a Bizottságot és a kedvezményezetteket vagy előzetesen írásban, vagy a kifizető ügynökségek által a kifizetett összegről szóló értesítés keretében tájékoztatni kell” – áll a javaslatban.

Az EP-s tervek szerint a Bizottság létrehoz egy internetes platformot, amely kapcsolódik a tagállamok internetes platformjaihoz. Amennyiben a tagállamok általi közzétételre kifizető ügynökségek szintjén kerül sor, ezeket is össze kell kapcsolni egymással.

Tabajdi: a mezőgazdaság érdeke az átláthatóság

Tabajdi Csaba (szocialista) azt mondta, „régi mulasztást pótolnak az Európai Unió intézményei. Ha van valaki, aki érdekelt abban, hogy rendet teremtsünk az európai agráriumban és legyen transzparencia, átláthatóság, az az európai agrárszektor, az európai mezőgazdaság.”

A képviselő szerint az EU-ban „a legtöbbször bűnbaknak az európai mezőgazdaságot szokták beállítani”. Tabajdi így folytatta: „mi magyarázza azt, hogy vannak a közös agrárpolitikának kedvenc, elkényeztetett gyermekei, mint a gabonafélék, cukor, dohányágazat, vannak abszolút mostoha szektorai, mint a zöldség–gyümölcs, a szőlő–bor, a sertés, a baromfi ágazat? Ezt ép ésszel nem lehet egy európai polgárnak megmagyarázni.” A politikus hozzátette: „jó lenne, ha a Bizottság és a Tanács végre készítene egy jelentést, hogy mennyi összeg megy ki a mezőgazdasági szektorból a szektoron kívülre.”

Hegyi: internetre a Natura 2000-es támogatásokat is

Hegyi Gyula (szocialista) a vitában a Natura 2000 programról szólt. Ennek keretében „közösségi és tagállami támogatást kapnak azok, akik a védett flóra és fauna megtartását biztosító módon gazdálkodnak”. A képviselő hozzátette: „a gazdák várják ezt a támogatást, hiszen a természeti értékek megtartása gazdasági önkorlátozást igényel részükről.” Hegyi sajnálattal szólt arról, hogy az EP által korábban elvárt 3 milliárd eurós költségvetést azóta sem sikerült elérni.

 „Hasznos lenne, ha a tervezett internetes listára az is felkerülne, hogy mennyi támogatást adnak a Natura 2000 keretében a gazdáknak, így is népszerűsítve az előremutató gyakorlatot. Remélhetőleg ez a nyilvánosság is a környezetbarát gazdálkodást, az egyedülálló természeti értékeink megvédését ösztönzi” – vélte Hegyi Gyula.