Magyarországnak 22 helye lehet a 2009-től 750 fős Európai Parlamentben. A képviselők támogatták az állam- és kormányfők elképzeléseit az EP jövőbeli összetételéről. Eszerint minél nagyobb az adott ország, annál több lakost képviselne egy-egy ottani EP-képviselő.

Megszavazta október 11-én, csütörtökön az EP a saját helyeinek elosztásáról szóló jelentést. A szöveget 378 igen, 154 nem, 109 tartózkodó szavazattal fogadták el. A korábban szakbizottsági szinten elfogadott dokumentumhoz képest a helyek elosztásában nincs változás, így Magyarország 22 képviselőt küldhet majd az Európai Parlamentbe.

A képviselők még a 2014-es választások előtt – a demográfiai változások figyelembe vételével – felülvizsgálnák a szabályozást. A parlament megvizsgálná annak a politikai és technikai lehetőségét is, hogyan lehetne a lakosok helyett az adott országban élő európai polgárok számát szerepeltetni a képviselői helyek meghatározására szolgáló képletben. Ezzel kapcsolatban az EP elfogadott egy módosítást, amely szerint az EP felkéri a kormányközi konferencián résztvevő képviselőit, továbbítsák a konferencia részére az átmeneti rendelkezésekről szóló nyilatkozattervezetet, és azt csatolják a konferencia zárónyilatkozatához. Ez a nyilatkozattervezet a következő:

„Az Európai Parlament összetételét a 2009–2014-es időszakra megállapító európai tanácsi határozat sérelme nélkül a konferencia felkéri a Parlamentet, hogy készítsen képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választására irányuló javaslatot az Európai Unió működéséről szóló szerződés 190. cikke (1) bekezdésének megfelelően, amely az Európai Unióról szóló szerződés 9a. cikkének (2) bekezdésében megállapított »polgárok« fogalmát pontosabban határozza meg. E javaslatot a következő, 2014. évi választások előtt, megfelelő időben kell elkészíteni.”