Az Alkotmánybíróság hétfőn folytatja a népszavazási kezdeményezések ügyében benyújtott kifogások tárgyalását. Napirenden lesz a Fidesz–KDNP, Nagy Tamás MOSZ-elnök és Kálmán László nyelvész termőfölddel kapcsolatos kérdése is.

Megtárgyalják az Országos Választási Bizottság 239/2007. (VII. 31.) OVB határozata
ellen beérkezett kifogást. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését
megtagadta. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés
törvényt alkosson az azonos neműek házasságának lehetővé tétele érdekében?”

Foglalkoznak az Országos Választási Bizottság 210/2007. (VII. 23.) OVB határozata ellen beérkezett kifogással. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy a lakás célú ingatlanok utáni érték alapú adót; hozzájárulást; díjat kizárólag a 25 (azaz huszonöt) millió forintot meghaladó forgalmi érték ingatlanok esetében vethessék ki a közigazgatásban?”

Először kerül napirendre a Fidesz és a KDNP termőfölddel kapcsolatos népszavazási kezdeményezése. Több kifogást érkezett az Országos Választási Bizottság 170/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy 2002. június 15-i állapot szerint hatályos termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény szerinti – családi gazdálkodót első helyen illesse meg elővásárlási jog termőföld vagy tanya vásárlása esetén?”

Ugyancsak először tárgyalják Nagy Tamásnak, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége elnökének termőfölddel kapcsolatos népszavazási kezdeményezését. Kifogások érkeztek az Országos Választási Bizottság 182/2007. (VII. 23.) OVB határozata ellen, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát.

Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a földterület megművelőjét illesse meg elővásárlási jog termőföld vagy tanya vásárlása esetén ?”

Szintén először tűzik napirendre Kálmán László nyelvész termőfölddel kapcsolatos népszavazási kezdeményezését. Több kifogás is érkeztek az Országos Választási Bizottság
173/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a földterület megművelőjét illesse meg első helyen elővásárlási jog termőföld vásárlása esetén?”

Először szerepel a testület napirendjén az Országos Választási Bizottság 240/2007. (VII. 31.) OVB határozata ellen beérkezett kifogás. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson annak érdekében, hogy egy embernek egyidejűleg több házastársa lehessen?”

Szóba kerül az Országos Választási Bizottság 174/2007. (VII. 23.) OVB határozata ellen beérkezett kifogás. Az OVB az országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését megtagadta. Az íven szereplő kérdés: „Követeljük a kormány lemondását és országgyűlési választások kiírását!”

Először tárgyalják az Országos Választási Bizottság 101/2007. (III. 26.) OVB határozata
ellen beérkezett kifogást, amely hitelesítette a Magyarok Világszövetsége által benyújtott országos népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással – kérelmére – magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. tv. 19. § szerinti „Magyar igazolvánnyal” vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja?”

A testület elé kerül a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 45. § (2)
bekezdésének alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

Október 15-én, kedden kerül a testület elé a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 131. § (1)- (2) bekezdéseinek alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet. Folytatják a büntetőeljárásról szóló 1998. év XIX törvény 245. § (4) bekezdés hivatkozott szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálatát.

Ismét napirendre kerül az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006.
évi XCVII. törvény alkotmányosságát támadó indítvány.

Szó lesz a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról valamint
e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 24. § (2) bekezdése alkotmányosságát támadó indítványról.

Foglalkoznak az alkotmánybírák Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2006. (II. 24.) Ök. rendelete 27. § (3)-(6) bekezdése, továbbá a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozásában mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült tervezettel is.