Az Elsőfokú Bíróság részlegesen megsemmisítette a Bizottság a kukoricára vonatkozó intervenciós feltételek szigorítására vonatkozó rendeletét, mert a Bíróság szerint a testület az érintett termelőket nem tájékoztatta megfelelő időben a kukorica fajsúlyára vonatkozó új kritérium tervezett bevezetéséről, és ezzel megsértette a mezőgazdasági termelők jogos bizalmát.

A gabona intervenciós rendszer keretében az Európai Unió előre meghatározott intervenciós áron és feltételekkel felvásárolja az intervenciós időszakon belül felajánlott kukoricát, feltéve, hogy az ajánlatok megfelelnek bizonyos minőségi követelményeknek. Ezzel a gabonapiaci szereplők számára biztonsági hálót működtet.

A Bizottság azonban 2006. október 18-án (12 nappal a 2006. évi intervenciós időszak kezdete előtt) a minőségi követelmények szigorítására irányuló rendeletet alkotott, amely megszigorította volna a korábbi minőségi követelményeket, másrészt a kukorica fajsúlyára vonatkozó új követelményt vezetett volna be. A rendeletet 2006. november 1-jétől lépett hatályba oly módon, hogy az így megállapított új minőségi követelményeket már a 2006 tavaszán elvetett, 2006 őszén betakarított kukoricára is alkalmazni kellett.

Magyarország még tavaly nyújtott be keresetet a Bírósághoz, amelyben úgy vélte, a kukorica fajsúlyára vonatkozó új minőségi követelménynek tizenkét nappal a rendelet alkalmazhatóságának kezdete előtt való bevezetése és a megállapított irreálisan magas fajsúlykövetelmény ellentétes a közösségi joggal.

Az Elsőfokú Bíróság ítéletében megállapítja, hogy a megtámadott rendelkezések olyan időpontban születtek, amikor a termelők már elvetették a kukoricát, és a termés fajsúlyát már nem tudták befolyásolni, a ezáltal hátrányos következményekkel járnak az érintett termelők beruházásaira.

A Bíróság szerint a Bizottság nem tájékoztatta megfelelő időben az érintett termelőket a szóban forgó intézkedésekről, s ezzel megsértette e mezőgazdasági termelők jogos bizalmát.

A Bíróság azt is megállapította, hogy a rendelet szerint a korábban alkalmazott minőségi követelmények szigorítása azért volt szükséges, hogy az intervenciós termékeket a minőségromlással szemben ellenállóbbakká és a későbbi felhasználásra alkalmasabbakká tegyék. Az ítélet ugyanakkor kiemeli: egyáltalán nincs alátámasztva, hanem a benyújtott iratok még ellent is mondanak annak a bizottsági érvnek, amely szerint a fajsúly befolyásolja a kukorica tápértékét.