A közjegyzői okiratok a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban készpénzre váltható értékkel bírnak – mondta Fazekas Judit, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakállamtitkára pénteken Keszthelyen, a közép-európai közjegyzők kétnapos tanácskozásának megnyitóján.

A szakállamtitkár hangsúlyozta: a modern polgári eljárásokban az okirati bizonyítás már egyértelműen túlsúlyba került más eszközökkel szemben, de ennél is fontosabb az okiratok permegelőzésben betöltött szerepe. Az egyes okiratokban megfogalmazott kötelezettségvállalás ugyanis ma már per nélkül kikényszeríthető más uniós tagállamban is, ez a lehetőség pedig egyre bővül.

Európában, a határon átlépő okiratforgalom jelentős részét a közjegyzői okiratok teszik ki. Az uniós joganyag alkalmazása ezért komoly kihívást jelent a tagállamok jogszolgáltató hatóságai, így a közjegyzői kar számára. Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) miatt azonban további változásokra kell felkészülnie a magyar közjegyzőknek – fogalmazta meg Fazekas Judit.

Közölte: várhatóan 2008 januárjában kerül a Parlament elé az új Ptk.-ról szóló előterjesztés, de a mintegy másfélezer szakasznyi normaszöveg miatt várhatóan egész éves parlamenti vitára lehet számítani. A felkészítési idő biztosítása miatt így valószínűleg 2010. január 1-jén léphet hatályba az átfogó szabályozás és a hozzá kapcsolódó számos törvénymódosítás.

“Olyan törvénykönyvgyűjteményről beszélhetünk, amely már nemcsak egy-egy jogterület modernizálását vállalja fel, hanem átfogóan, egységes elvek szerint ad választ a fogyasztók védelmének, a mindennapok ügyleteinek kérdésére, de a gazdasági forgalom biztonságát, az intenzív nemzetközi kapcsolatokból eredő igényeket, vagy éppen a környezeti károkozás következményeinek elhárítását egyaránt fókuszba helyezi” – fejtette ki a szakállamtitkár.

Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke a rendezvényen arról beszélt: a határon átívelő jogviták és okiratforgalom, illetve a külföldi okiratok hazai alkalmazásának kérdéseivel is foglalkoznak a kétnapos kollokvium keretében. Gyors, értékarányos és biztonságos – ez a három alapelv, amelynek érvényesülése esetén a közjegyzők leginkább segíthetik az egységes európai térség gazdaságát és magánjogát – hangsúlyozta a magyar közjegyzői kamara elnöke.