Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal már október végén megkereste és nyomatékosan felhívta a Business Software Alliance-t (BSA) arra, hogy ne terjeszkedjen túl az adóhatósággal kötött együttműködési megállapodásban foglaltakon, mivel az veszélyezteti a megállapodás fenntartását.

Az APEH tudomására jutott nemrégiben, hogy a BSA a vállalkozóktól a szoftverek nyilvántartására vonatkozó információkat kér, és leveleiben az APEH-hal kötött együttműködési megállapodásra hivatkozva arról tájékoztatja a gazdasági társaságokat, hogy amennyiben nem küldik meg társaságuk szoftvereinek nyilvántartását, úgy gyakorolni fogják az APEH és a BSA közötti együttműködési szerződésben rögzített jogaikat.

A BSA nem egyeztetette az APEH-hal e levelek tartalmát, a levél nem tükrözi a két szervezet közötti együttműködési megállapodásban foglaltakat. Az állami adóhatóság megkereste a BSA-t, és nyomatékosan felhívta figyelmét arra, hogy ne terjeszkedjen túl a megállapodásban foglaltakon, mivel ez veszélyezteti a megállapodás fenntartását. A BSA az adóhatóság megkeresésére ígéretet tett arra, hogy a több ezer tervezett levél kiküldését leállítja, valamint a már kiküldött levelek miatt keletkezett félreértéseket tisztázza.

Az APEH a feketegazdaság elleni küzdelem érdekében kötött együttműködési megállapodást a BSA-val, e megállapodás megtekinthető az adóhatóság honlapján is. Célja a szerzői jog megsértéséből eredő adócsalások elleni fellépés, a BSA a megállapodás szerint szerzői jogi kérdésekben nyújt támogatást, és a szoftverlicenc szerződések informatikai vonatkozásairól ad tájékoztatást.

Az együttműködési megállapodás kizárólag az APEH és a BSA közötti együttműködés kereteit és célját foglalja össze, nem ad, nem is adhat többletjogosítványt a BSA számára külső szervezetekkel szemben. Az APEH a BSA mint magánszervezet által kidolgozott szoftver-nyilvántartási ajánlást számviteli és adózási szempontból véleményezte. A levelekben szereplő szoftvernyilvántartás a BSA-nak, mint magánszervezetnek az ajánlása, ezért semmiképpen nem tekinthető valamiféle hatósági előírásnak, amely bármifajta hatósági jogkövetkezménnyel járna. Az adóhatóság a szoftverek nyilvántartását a hatályos számviteli és adózási jogszabályok szerint ellenőrzi.