A Vám- és Pénzügyőrség a regisztrációs adó részleges visszatérítésével kapcsolatosan beérkezett valamennyi kérelmet feldolgozta.

A fővámhivatalokhoz összesen 30.847 db kérelem érkezett be és a jelenlegi állapot szerint 4 db kivételével valamennyi ügyben megszületett az első fokú döntés.

Az elbírált kérelmekből 26.320 db esetében jogerősen, míg 1.117 db esetében nem jogerősen a regisztrációs adó részleges visszatérítéséről határoztak az illetékes vámszervek.

A visszafizetésről rendelkező, jogerőssé vált határozatok közül 25.813 esetben már kiutalásra került az ügyfelek részére a visszatéríteni kért összeg, összesen 5.193.841.981,-Ft adókülönbözet és hozzá kapcsolódóan 836.150.867,- Ft kamat, mindösszesen 6.029.992.848,-Ft.

Az elbírált beadványok közül 3.392 esetben született elutasító döntés, 1.207 határozat, illetve végzés már jogerőre is emelkedett.

A fővámhivatalok elsőfokú döntéseivel szemben 270 jogorvoslati kérelem érkezett a felügyeletet ellátó regionális parancsnokságokhoz, amelyekből eddig 231 lett elbírálva, 39 ügy elbírálása folyamatban van. Az elbírált 231 jogorvoslati kérelem közel 2/3-ánál az elsőfokú döntést megalapozottnak ítélte a másodfokú hatóság.

Az eddigi visszafizetési tendenciák figyelembe vételével közel 6,4 milliárd forint visszafizetése prognosztizálható, mely összegből kb. 5,5 milliárd forint lesz az adókülönbözet és 900 millió forint a kamat.