Az Alkotmánybíróság (Ab) 2008. június 15-ig felfüggesztette eljárását két OVB határozat ellen benyújtott kifogások elbírálásával összefüggésben. Az egyik végzés a kettős állampolgársággal, a másik a kórház-privatizációval kapcsolatos népszavazási kezdeményezést érinti.

Az Ab emlékeztetett: a népszavazásra feltenni javasolt kérdéssel azonos kérdésről 2004. december 5-én országos ügydöntő népszavazást rendeztek. Az Ab idén májusban felszólította az Országgyűlést, hogy 2007. december 31-ig alkosson törvényt, amelyben szabályozza, hogy ugyanabban a kérdésben mennyi időn belül nem lehet kitűzni újabb népszavazást. A „függő jogi helyzet” az alkotmányellenes helyzetet feloldó jogszabály hatálybalépéséig tart.

Az Országos Választási Bizottság 101/2007. (III. 26.) OVB határozata hitelesítette a Magyarok Világszövetsége által benyújtott országos népszavazás aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e, hogy az Országgy lés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással – kérelmére – magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. tv. 19. § szerinti „Magyar igazolvánnyal” vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja?” Az Ab most hozott végzésében rámutatott: az OVB által hitelesített kérdés szó szerint megegyezik azzal a kérdéssel, mely az OVB által korábban, a 116/2003. (IX. 18.) OVB határozattal hitelesített aláírásgyűjtőíven szerepelt. E kérdésben az Országgyűlés a 82/2004. (IX. 15.) OGY határozatával országos ügydöntő népszavazást rendelt el. A kitűzött referendumra 2004. december 5-én került sor, amely eredménytelen volt. Az Ab-nak első alkalommal kellett olyan népszavazási kérdéssel összefüggő kifogás tárgyában döntést hoznia, amelyben korábban már országos, ügydöntő népszavazást rendeztek.

A másik, eljárásban érintett OVB határozat a Fidesz és a KDNP népszavazási kezdeményezésével kapcsolatos. Az Országos Választási Bizottság 168/2007. (VII. 18.) OVB határozata hitelesítette az aláírásgyűjtőív mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban?” Az alkotmánybírák végzésükben hangsúlyozták: a határozathoz kapcsolódóan a népszavazási döntés időbeli hatályának kérdése azzal összefüggésben merült fel, hogy az adott ügyben szereplő, népszavazásra feltenni javasolt kérdéssel az Alkotmánybíróság által azonosnak talált kérdésről korábban már volt egy népszavazás. Az Országgyűlés a 46/2004. (V. 18.) OGY határozatával országos ügydöntő népszavazást rendelt el. A kitűzött referendumra 2004. december 5-én került sor, amely eredménytelen volt.

Az Alkotmánybíróság mindkét végzésében hangsúlyozta, hogy ugyanazon kérdésben, egy már megrendezett népszavazás után ismételten kezdeményezett népszavazás megengedhetősége nem állapítható meg. Ennek oka, hogy a vonatkozó törvényi szabályozás alkotmányellenes módon hiányos. Az alkotmányellenességet megállapító 27/2007. (V. 17.) AB határozat felhívta az Országgyűlést, hogy 2007. december 31-ig alkosson törvényt, amelyben szabályozza, hogy ugyanabban a kérdésben mennyi időn belül nem lehet kitűzni újabb népszavazást. A mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapításával, és az annak kiküszöbölésére megállapított határidő megjelölésével „függ jogi helyzet” állt be, ami az alkotmányellenes helyzetet feloldó jogszabály hatálybalépéséig tart.