A fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek az elmúlt években többször jelezték a Malév Zrt.-vel szemben felmerült árképzéssel, reklámozással kapcsolatos kifogásaikat, több közérdekű keresetet indítottak ezek kapcsán.

A Fővárosi Bíróság 2005-ben jogerős ítéletében meg is állapította, hogy a Malév Zrt. által 2004.február 1-től alkalmazott „jegykiállítási díj” fizetésére vonatkozó szerződési feltétel tisztességtelen feltétel, amely valamennyi szerződő félre kiterjedő hatállyal érvénytelen.

Ezt követően a Malév Zrt. 2006. február 08-tól megszüntette a „jegykiállítási díjat”, azonban más elnevezéssel jegykezelési költséget számol fel, mely a FEOSZ álláspontja szerint továbbra is jogszabálysértő.

A vonatkozó jogszabályok szerint a Malév Zrt-vel a fogyasztó légi személyszállítási szerződést köt, mely során a szolgáltatásnak a légi személyszállítás minősül, tehát az, hogy a Malév egy meghatározott összegért elviszi a fogyasztót egy meghatározott helyre. A menetjegy kiállítása nem külön szolgáltatás, hanem a légi személyszállítás része, egyben a Malév kötelezettsége, amennyiben a fogyasztó annak ellenértékét, a viteldíjat megfizeti.

Az ennek kapcsán a FEOSZ által indított perben 2007. október 25-én a Fővárosi Bíróság ítéletében megállapította, hogy a MALÉV Zrt. által 2006. 02. 08-át követően alkalmazott jegykezelési költség fizetésére vonatkozó szerződési feltétel tisztességtelen szerződési feltétel, amely valamennyi szerződő félre kiterjedő hatállyal érvénytelen. Egyben feljogosította a bíróság a FEOSZ-t, hogy az ítéletet a MALÉV Zrt. költségére országos napilapban közzétegye.

Az ítélet még nem jogerős.

Ezzel összefüggésben a Gazdasági Versenyhivatalnál (GVH) is bejelentéssel élt a FEOSZ a Malév Zrt. fent említett gyakorlata ellen. És amint beszámoltunk már róla a Gazdasági Versenyhivatal 2007. március 27-én megállapította, hogy a Malév Zrt. a 2004 és 2006 közötti időszakban marketingkommunikációs tevékenysége során többször megtévesztette a fogyasztókat. A légitársaság nem megfelelő módon tájékoztatott az általa kínált utazási szolgáltatások ellenértékeként fizetendő összegről, az alapdíjhoz kapcsolódó díjtételekről.