Alkotmányjogi panaszt nyújtottak be az Alkotmánybíróság (Ab) két, népszavazással kapcsolatos felfüggesztő döntése ellen; a beadvány kifogásolja, hogy nincs lehetőség jogorvoslatra a testület döntései ellen, továbbá a felfüggesztés nyomán a végtelenségig elhúzódhat az eljárás, és így a népszavazás intézménye is ellehetetlenülhet.

A magyar állampolgársággal és a kórházprivatizációval kapcsolatos népszavazások ügyében az Ab idén két határozatában is mulasztásos alkotmánysértést állapított meg, mert a jelenlegi szabályozás nem tartalmaz rendelkezést arra vonatkozóan, hogy mennyi idő múlva lehet újabb népszavazást kitűzni olyan kérdésben, amelyről már volt korábban népszavazás.

Az Ab szerint a mulasztásos alkotmánysértés miatt “függő jogi helyzet” állt be, és ezért a testület a népszavazási kérdésekkel kapcsolatos ügyekben felfüggesztette eljárását addig, amíg az alkotmányellenes mulasztást feloldó új szabályozás hatályba nem lép.

A két kezdeményező jogász, Fogarasi József és Galambos Károly szerint a jogállamisággal összeegyeztethetetlen jogbizonytalanság áll elő azáltal, hogy ilyen helyzetekben a népszavazási eljárást bármeddig el lehet húzni, ami a népszavazási eljárás ellehetetlenítéséhez is vezethet.

A jogászok szerint az Ab az alaptörvénybe ütköző módon, az önmaga által alkotott ügyrendje alkalmazásával a népszavazási jogorvoslati eljárást törvényesen nem függesztheti fel, figyelemmel arra is, hogy a jogalkotásra megszabott határidő 2007. december 31-ig szól, míg az Ab az eljárást 2008. június 15-ig függesztette fel; továbbá a választási eljárásról szóló törvény ilyen döntési lehetőséget a jogorvoslati fórum számára nem tesz lehetővé.

Az Ab csak mint a választási bizottság határozata elleni kifogást – törvényességi szempontból – elbíráló jogorvoslati fórumként járhatott volna el, és nem úgy, ahogy ez történt: mint “önmaga alkotmányossági felülvizsgálati fóruma” – érvelnek a kezdeményezők.

Szerintük ha az Országgyűlés a jogi szabályozásnak kétharmados törvényben eleget tenne, az visszamenőlegesen nem lenne alkalmazható a választási bizottság határozata ellen benyújtott és elbírálandó kifogásokra, mert törvényességi kérdésekben a határozat meghozatalakor irányadó jogszabályt kell alkalmazni.

Fogarasi József és Galambos Károly panaszában azt kéri az Ab-től, hogy vonja vissza a népszavazási eljárást felfüggesztő végzését, és bírálja el érdemben a kifogásokat. Beadványuk célja továbbá, hogy szakmai-társadalmi vitát kezdeményezzenek a jelenlegi szabályozás visszásságairól.