Az EP a decemberi plenáris ülésén második olvasatban szavaz a levegőminőségről szóló irányelvről. A szöveg rendelkezik az emberi egészségre legkárosabb atmoszférikus mikrorészecskék maximális koncentrációjáról is. Ezt eddig nem szabályozta jogszabály.

A portugál elnökséggel november végén, második olvasatban elért megállapodás garantálná a PM 2,5, illetve a légúti betegségekért (például az asztma, hörghurut, tüdőtágulás) felelős légköri gázok koncentrációjának csökkentését.

Az irányelv célja a szennyezettség olyan mértékű csökkentése, amellyel az emberi egészség veszélyeztetése minimálisra csökkenthető. A tervezet szerint a levegőminőség érdekében célokat kell kitűzni a szennyező anyagok kibocsátásának megakadályozására, elkerülésére vagy jelentős csökkentésére. Nagy gondot fordítanának a legérzékenyebb csoportok, különösen a gyerekek védelmére.

A tagállamok az irányelv életbe lépése után két évet kapnak a direktíva nemzeti jogba történő átültetésére.

Kisebb részecskék (PM 2,5)

Az emberi egészségre leginkább ártalmas, 2,5 mikrométernél (PM 2,5) kisebb átmérőjű részecskékre az EP és a Tanács 2010-re teljesítendő 25 μg/m3 célértékben egyezett meg. 2015-től ez az érték lenne kötelező érvényű.

A képviselőknek sikerült kiharcolniuk egy második, indikatív jellegű határértéket: a 20 μg/m3-as értéket 2020. január 1-jére kellene teljesíteni. A Bizottságnak 2013-ban megerősítés vagy módosítás céljából felül kell vizsgálnia ezt a határértéket.

Nagyobb részecskék (PM 10)

A képviselők elfogadták a Tanács közös álláspontját a legnagyobb, PM 10-es méretű részecskék koncentrációjának maximumáról, amely szerint ezt az értéket 40 μg/m3-ra kell csökkenteni. A teljesítés pontos határidejére nem terjed ki a megegyezés. A 2005. január 1-jén hatályba lépett, jelenleg is érvényben lévő (1999/30/EC), a PM 10-es méretű részecskék koncentrációját szabályozó irányelven ez a rendelkezés nem változtat. A képviselők elfogadták a Tanács közös álláspontját, amely szerint az 50 μg/m3-as érték a maximum, amelyet évente legfeljebb 35 alkalommal lehet túllépni.

Derogáció

Vannak olyan területek, városok, amelyek speciális, az adott körülményekre jellemző szóródási tulajdonságuk és éghajlati jellemzőik miatt nem tudják teljesíteni a kívánt célértékeket. A megállapodás hároméves mentességet engedélyez számukra a PM 10-es célértékek teljesítése alól. Az ideiglenes felmentés csak akkor engedélyezhető, ha a tagállamok olyan dokumentumot nyújtanak be, amely bizonyítja, hogy az irányelv által meghatározott értékek a helyi és nemzeti szintű intézkedések ellenére sem teljesíthetők.

Mintavételi pontok

Az irányelv értelmében a tagállamoknak mintavételi pontokat kell felállítaniuk a nagyvárosokban és a 250 ezer lakost meghaladó településeken, vidéken pedig 100 ezer négyzetméterenként kellene mérőállomást telepíteni. A mérőállomások, a PM 10-es és 2,5-ös részecskéken kívül mérnék a levegő kéndioxid-, nitrogén-dioxid- és más nirogén-oxid vegyület-, ólom-, benzol- és szénmonoxid-tartalmát is.

A mintavételi pontoknál közösségi szintű, összehangolt kritériumrendszert kell alkalmazni, ezért felállításukat szigorúan felügyelné a Bizottság.

Szennyezési források

Bizonyos szennyező anyagok az üzemanyagokból kerülnek a légtérbe, ezért a képviselők szükségesnek vélték a jogszabály kiegészítését egy erre is kiterjedő bekezdéssel. A szennyezés csökkentésére vonatkozó közösségi intézkedéseket eszerint sürgősen felül kell vizsgálni. A képviselők ezek közül kiemelik az ipari kibocsátást szabályozó közösségi jogalkotás hatékonyságát javító lépéseket, a nagy teljesítményű gépek motorjaiból kipufogó szennyezőanyagok csökkentését, a tagállamok által engedélyezett, az adott országra jellemző fő szennyezők kibocsátásának további korlátozását, valamint a benzines járművek tankolásakor kibocsátott gázok csökkentését és az üzemanyagok (beleértve a hajóüzemanyagokat is) kéntartalmára vonatkozó intézkedéseket.