A jövő évi költségvetésről, az egészségbiztosítás átalakításáról és a Fidesz kezdeményezte népszavazások elrendeléséről dönt ez évi utolsó ülésén, hétfőn az Országgyűlés, amely szavaz a két ombudsmanjelöltről is.

A költségvetési törvényjavaslat szerint a bevétel 7.899,542 milliárd forint, a kiadás 9.017.138 milliárd forint, a hiány 1.117,596 milliárd forint lesz jövőre.

A kormány által benyújtott eredeti előterjesztéshez képest közel 50 milliárd forinttal több pénz jut az önkormányzatoknak. Az eredeti javaslathoz képest az Országos Mentőszolgálat egymilliárd forinttal, a Magyar Vöröskereszt pedig 43 millió forinttal kap többet.

A jövő évi költségvetésben szerény mértékben emelkednek a nyugdíjak, az erre fordított kiadások 2,7 milliárd forinttal nőttek az eredeti előirányzathoz képest. A köztisztviselői illetményalap 38.650 forintra emelkedik a jelenlegi havi 36.800 forintról.

Döntés lesz az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvényjavaslatról. Ha az előterjesztést elfogadják, akkor január elsejével az ország 18 megyéjében, valamint a központi régió négy területének megfelelően 22 egészségbiztosítási pénztár jön létre, de működésüket 2009. január elsején kezdik meg. A törvényjavaslat lehetőséget ad magánbefektetők bevonására, de a többségi tulajdonos továbbra is állam marad.

A pénztárak lehetőséget kapnak arra, hogy átvállalják a vizit- és a kórházi napidíjat. Az előterjesztés szerint évente egyszer lehet majd pénztárat váltani.

Szavaz az Országgyűlés a Fidesz által kezdeményezett népszavazások elrendeléséről szóló országgyűlési határozati javaslatról.

Az Országgyűlésben hétfőn jelentették be, hogy az Országos Választási Bizottság hitelesítette a vizitdíjról, a kórházi napidíjról és a tandíjról szóló népszavazási kérdésekhez gyűjtött aláírásokat. Ezt követően a parlamentnek 15 napja van arra, hogy elrendelje a népszavazást.

A képviselők szavaznak az ombudsman-jelöltekről. Az adatvédelmi biztosnak újrajelölt Péterfalvi Attilának lejár a mandátuma, míg Nagy Boldizsár nemzetközi jogász az újonnan létrejövő jövő nemzedékek országgyűlési biztosa posztot töltheti be. Megválasztásuk titkos szavazással történik, és az országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges hozzá.

A napirenden szerepel az Európai Unió Lisszabonban aláírt reformszerződésének kihirdetése, és az ehhez kapcsolódó alkotmánymódosítás. A megállapodás egyebek között uniós elnöki poszt létesítését, az eddiginél nagyobb befolyású külügyi főképviselői pozíció megteremtését, az alapjogok szerződésbe foglalását tartalmazza.

Az Országgyűlés dönt a választási eljárásról szóló törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló törvény módosításáról, amelynek értelmében a parlamentre három évig kötelező az eredményes ügydöntő népszavazás.

Határoznak az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról. Az eredeti előterjesztéshez képest módosult az objektív felelősségre vonatkozó rendelkezés, eszerint nemcsak az autó üzembentartója, hanem a gépjárművet használó személy is felelős lesz a szabálysértésért.

Módosítják a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvényt, és felemelik az egyes szabálysértésekért járó pontok számát. Gondatlan bűncselekmény elkövetése esetén hat, szándékos bűncselekmény elkövetése esetén kilenc pontot lehet kapni. A jogosítványt 18 pont megszerzésekor vonják be.

A Ház határoz a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényjavaslatról, amely lehetővé teszi, hogy nemétől függetlenül minden nagykorú személy élettársi kapcsolata nyilvántartására tarthasson igényt.

Az Országgyűlés szavaz a rendőrségről szóló törvény módosításáról, amely törli a tömegoszlató eszközök közül a gumilövedéket. A javaslat az ittas vezetőkre vonatkozó nulla tolerancia elvét fogalmazza meg, és elrendeli, hogy ilyen esetben el kell venni a slusszkulcsot.

A képviselők döntenek két olyan előterjesztésről is, amely Gyurcsány Ferenc miniszterelnök közélet megtisztítását célzó javaslatcsomagjának a része, ezek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról és a pártfinanszírozásról szóló törvényjavaslatok.