A kétharmados többséget igénylő jogszabály egységes, külön törvényben szabályozza a bűnüldözési célú titkos információgyűjtést, amelyet részben az tesz szükségessé, hogy az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte a vonatkozó törvények egy részét, illetve hogy az Országgyűlés kétharmados többséggel módosította az alkotmányt.

A Ház elfogadta a rendőrségről szóló törvény módosítását, amely tartalmazza a független rendészeti panasztestület létrehozását, valamint a gumilövedék megszüntetése mellett elsősorban a rendőrség és a határőrség összevonásához szükséges rendelkezéseket tartalmazza.

Az Országgyűlés elfogadta a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényjavaslatot, amely számos területen ad eddig csak a házastársakat megillető jogokat az élettársi kapcsolatban élő, akár egynemű pároknak is.

A képviselők elfogadták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényjavaslatot, amely szerint támogatásban nem részesülhet ilyen támogatásban állami vezető, a regionális fejlesztési tanács elnöke, fejlesztési ügynökség vezetője, döntés-előkészítésben közreműködő, illetve maga a döntéshozó sem, illetve kizárja a törvény e kör hozzátartozóit és gazdasági érdekeltségeit is. A törvény öt évre kizárja a közpénzekből kapható támogatások köréből azokat a szervezeteket és alapítványokat, amelyek valamely párttal együttműködési megállapodást kötöttek, közös jelöltet állítottak, vagy amelyek képviseleti szervében valamely párt országgyűlési, önkormányzati vagy európai parlamenti képviselői vesznek részt.