A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet véleményt készített az új titoktörvény tervezetéről és 10 pontban foglalta össze a dokumentum legfontosabb hiányosságait. A nyilvánosság elé tárt legutóbbi (augusztusi) szövegváltozat messze alatta marad annak a színvonalnak, amelyet egy jogállami titkosítási rendszertől elvárhatunk.

A tervezet nélkülözi az indokolatlan titkosítások elleni érdemi garanciákat, és a minősítőknek demokráciában elfogadhatatlan hatalmat ad a közérdekű adatoknak a nyilvánosságtól való elzárására.

Augusztus óta nem állt a nyilvánosság elé a Kormány a készülő új titoktörvény ügyében. Két héttel ezelőtt ugyan sajtótájékoztatón jelentette be Szilvásy György, hogy a Kormány megtárgyalta a törvénytervezetet, és hamarosan a nyilvánosság is megismerheti a legfrissebb változatot. Mindezidáig nem bocsátották véleményezésre a szöveget, noha a Jogalkotási törvény azt írja elő, hogy a Kormány elé terjesztendő és nem a Kormány által már elfogadott jogszabály-tervezetről nyilvánítanak véleményt az érdekelt társadalmi szervezetek és érdekképviseleti szervek.

A titoktörvény tervezetének hiányosságairól:

  • 1.Nem biztosít hatékony bírói kontrollt az indokolatlan titkosításokkal szemben.
  • 2.Demokráciában megengedhetetlenül súlyos szankciókkal sújtja a titkokat nyilvánosságra hozó újságírókat, és a korrupciót vagy más visszaéléseket feltáró közhivatalnokokat.
  • 3.Elmulasztja az Adatvédelmi Biztos titokfelügyeleti jogait megerősíteni.
  • 4.Nem vezet be tilalmi listát azon tárgykörök vonatkozásában, amelyekre vonatkozó adatok nem minősíthetők, pl. korrupciós ügyek, törvénysértések, versenykorlátozások.
  • 5.Nem állít fel nyilvános iktatót, amely nyomon követhetővé tenné a titkosítások felülvizsgálatát ill. megszűnését.
  • 6.A minősíthető adatköri jegyzék túlzottan tág körben határozza meg a minősíthető adatokat, a jegyzék esetleges elhagyása pedig azzal fenyeget, hogy a rendszerváltás óta meg nem reformált nemzetbiztonsági szektor, gyeplő nélkül bármit titkosíthat.
  • 7.A Tervezet nem biztosít az indokolatlanul megfigyelt állampolgárok számára hozzáférést a rájuk vonatkozó adatokhoz, nem nyújt számukra információs kárpótlást.
  • 8.A hatályos titoktörvényhez képest az új változat meggyengíti a minősítések felülvizsgálati rendszerét, és súlyosan veszélyezteti a minősítések indokoltságának számonkérését.
  • 9.A minősítési jogkörükkel visszaélő közhivatalnokokat nem szankcionálja.
  • 10.Nem épít ki a titkosítások mennyiségére, hatékonyságára, költségeire ügyelő nyilvános felügyeleti rendszert.

A TASZ elvárja, hogy a Kormány a nyilvánosság előtt vitassa meg a nyilvánosságot legerősebben korlátozó törvénytervezetet és orvosolja a felsorolt hiányosságokat.