A schengeni csatlakozásra való felkészülés kiemelkedő feladata volt a Rendőrség és a Határőrség integrációjának megvalósítása. Ez a Rendészeti Biztonsági Szolgálatot is érintette. 2008. január 01-től az Autópálya Rendőrség – jelenlegi formájában – megszűnt, bűnügyi és közlekedésrendészeti feladataikat az adott autópálya szakaszok szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányságok vették át.

A Repülőtéri Biztonsági Szolgálat szintén kivált a jogelőd szervezetből és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság keretein belül látja el a továbbiakban feladatait. A Rendőrség Igazgatási Központjának, valamint a külképviseletek őrzését a Budapesti Rendőr-főkapitányság végzi január 01-jétől.

A szervezet elnevezése is megváltozott, a Rendészeti Biztonsági Szolgálat Készenléti Rendőrségként működik tovább. Az átalakítás a szervezet belső struktúrájára is kihatott. Az eddig csapatszolgálati tevékenységet végző Bevetési Parancsnokság Rendészeti Igazgatóságként, kibővült feladatkörökkel – belföldi állami futárszolgálat, központi ügyelet, polgári repüléssel kapcsolatos feladatok – látja el napi feladatait.
A Rendőrség és a Határőrség zenekarának egyesülése is az integrációnak köszönhető.

A Készenléti Rendőrség a továbbiakban is részt vesz az előre nem tervezhető, halaszthatatlan beavatkozást és csapaterőt igénylő feladatok és a védett vezetőkkel kapcsolatos biztosítási feladatok végrehajtásában, a különösen nagy, illetve a különösen jelentős értékű pénz- és értékszállítmányok kísérésében és ellátja a különleges szállítmányok őrzésével kapcsolatos feladatokat.

Segítséget nyújt az országos szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és idegenrendészeti fokozott ellenőrzésekhez, valamint a területi és a helyi szervek közterületi szolgálatának és biztosítási feladatainak ellátásához, és a személyszállító vonatok kísérésével kapcsolatos feladatot is ellát.

Végrehajtja a terrorcselekmény, a légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és az emberrablás bűncselekmények megszakítását, valamint a Rendőrség szervei vagy más nyomozó hatóságok felkérésére a bűncselekmények elkövetésével alaposan gyanúsítható fegyveres vagy felfegyverkezett személyek elfogását.

Ellátja a hatósági eljárás során lefoglalt, a közbiztonságra különösen veszélyes anyagok, valamint különösen nagy, illetve különösen jelentős értékű kábítószer szállítmányok biztosítását,
A kiadatási és átadási letartóztatásban lévő személyek államhatárig vagy külföldről Magyarországra történő kísérésével, valamint az elítélt személyek Magyarországon keresztül történő átszállításával kapcsolatos rendőri feladatokat is ellát.

Biztosítja a rendőri csapattevékenységre és a különleges rendőri feladatokra történő kiképzést és továbbképzést, gyűjti és elemzi e feladatok eredményes elvégzéséhez szükséges információkat,
Speciális szervezeti elemei a polgári repüléssel, a rendőrség hatáskörébe tartozó tűzszerészeti és belföldi állami futárszolgálat tevékenységgel kapcsolatos feladatokat lát el.