A Szellemi Tulajdon Világszervezetében (WIPO) 1925-ben fogadták el az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló Hágai Megállapodást, amelynek szövegét több alkalommal felülvizsgálták, legutóbb 1999-ben, Genfben.

Az 1999-es genfi szöveg elfogadásának egyik kiemelt célja volt a nemzetközi lajstromozási rendszer és a regionális rendszerek közötti kapcsolat létrehozása, megteremtve a lehetőséget arra, hogy kormányközi szervezetek is csatlakozhassanak a megállapodáshoz.

Az EK csatlakozása révén a bejelentők a megállapodás által létrehozott, egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb eljárást biztosító nemzetközi lajstromozási rendszer további előnyeit élvezhetik. 2008. január 1-jétől az 1999-es genfi szöveg szerződő államaiban és az Európai Közösség tagállamaiban honos bejelentők számára megnyílik a lehetőség, hogy nemzetközi bejelentéseikben az Európai Közösséget is megjelöljék, és így annak valamennyi tagállamára kiterjedő közösségi oltalmat szerezzenek.

A hágai unió tagjainak száma az EK csatlakozásával 47-re emelkedett, melyek közül 25 az 1999-es genfi szöveg szerint is tagja a megállapodásnak. A nemzetközi lajstromozás útján elnyerhető oltalom a megjelölt szerződő államban azonos hatályú a nemzeti úton megadott mintaoltalommal.