Az Alkotmánybíróság (Ab) megsemmisítette az Országos Választási Bizottság (OVB) három határozatát, és egyúttal a bizottságot új eljárásra utasította. Az Ab indokolásában rámutatott: ha az OVB az aláírásgyűjtőívet, illetőleg a kérdést hitelesítette, ugyanazon tartalmú kérdésben nem nyújtható be aláírásgyűjtőívek újabb mintapéldánya a népszavazás megtartásáig.

Az Alkotmánybíróság január 15-én megsemmisítette az Országos Választási Bizottság 353/2007. (IX. 12.) OVB határozatát megsemmisítette, és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasította.

Az OVB 2007. szeptember 12-én úgy döntött, hogy a magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőíve mintapéldányát hitelesíti. Az aláírásgyűjtőíven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvő beteg-gyógyintézeti ellátásért jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?” Az OVB megállapította, hogy az aláírásgyűjtőív a törvényben meghatározott formai, valamint a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért hitelesítésének akadálya nincs. A határozat ellen két magánszemély kifogást nyújtott be.

Az Ab megalapozottnak találta a kifogásokat, mondván, a magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőíve mintapéldányával megegyező tartalmú aláírásgyűjtőívet — más választópolgárok kezdeményezésére — az OVB a jelen ügyben vizsgálandó határozat meghozatala előtt már hitelesített.

Az Ab a korábbi ügyben az OVB határozatának meghozataláig még nem döntött, így ezt az új körülményt a jogorvoslati eljárásban kellett figyelembe vennie. A népszavazási törvény 12. §-a kimondja: ha az OVB az aláírásgyűjtőívet, illetőleg a kérdést hitelesítette, ugyanazon tartalmú kérdésben nem nyújtható be aláírásgyűjtőívek újabb mintapéldánya a népszavazás megtartásáig.

Hasonlóképpen jártak el az alkotmánybírák másik két esetben is. Megsemmisítették a 354/2007. (IX. 12.) OVB határozatot, valamint a 355/2007. (IX. 12.) OVB határozatot is. Az OVB mindkét határozata hitelesítette a magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőíve mintapéldányát. Előbbi íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, a fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?” A másik íven pedig a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?”