A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Elnöke a Központi Nyomozó Fõügyésznél feljelentést tett annak a cikknek kapcsán, amely a HVG 2008. évi 2. számában Bírósági zûrök Komárom-Esztergom megyében jelent meg, egyúttal személyiségi jog megsértése miatt pert indít a cikk írója és Fleck Zoltán jogszociológus, a cikk alapját képezõ dolgozat szerzõje ellen.

A cikkben az elnök emberi méltóságát és jó hírnevét sértõ megállapítások szerepelnek, számos valótlan állítást tartalmaz. Egyebek mellett Fleck Zoltán arra utal hivatkozott dolgozatában, és ez a cikkben is olvasható, hogy az igazságügyi-miniszter el kívánta távolítani posztjáról a megyei bíróság elnökét.

Amennyiben Fleck Zoltán állítása a kormány egy tagjával kapcsolatban valósnak bizonyulna, az komoly alkotmányos kérdéseket vetne fel, hiszen Magyarországon az alkotmány és a bíróságokra vonatkozó törvények a kormánynak a bíróság tevékenységére vonatkozó közvetlen beavatkozási jogát kizárják.

A szerzõ a bíróságokkal kapcsolatban eddig is számos szakszerûtlen és elfogult cikket jelentetett meg.

Jellemzõ a kialakult helyzetre, hogy a helyreigazítási kérelemnek a HVG csak részben volt hajlandó eleget tenni, a Fleck Zoltánra vonatkozó ténymegállapításokat és véleményeket – a szerzõ hozzájárulása nélkül – mellõzte.

Fleck Zoltánnak és a cikk szerzõjének számot kell adni arról is, hogy a szolgálati titoknak minõsülõ adatokhoz miként jutottak hozzá.

A hatályos törvényeink értelmében a jó hírnévhez való jog és az emberi méltóság védelme a közszereplõket is megilleti, így valótlan tények állítása esetén a szólás szabadságra, illetve a kutatás szabadságára nem lehet hivatkozni.

Tatabánya, 2008. január 22.
Dr. Széplaki László, Komárom-Esztergom Megyei Bíróság sajtószóvivõje