Az Alkotmánybíróság (Ab) január 22-i teljes ülésén megsemmisítette az Országos Választási Bizottság országos népszavazás kitűzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyűjtőívének hitelesítéséről hozott 146/2007. (V. 31.) OVB határozatát, és a bizottságot új eljárásra utasította.

Az OVB a támadott határozatában hitelesítette annak, az országos népszavazás kezdeményezésére irányuló aláírásgyűjtőívnek a mintapéldányát, amelyben a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon megmaradjon a szolidaritás elv egy biztosítós kötelező egészségbiztosítási rendszer a népszavazást követő évtől számított 10 éven át?”

Az OVB határozata ellen két kifogás érkezett. Az Ab a határozat indokolásában rámutatott: az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 10. § c) pontjában foglalt rendelkezés alapján meg kell tagadni a kérdés hitelesítését, ha annak megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek. A törvény módosított 8. § (1) bekezdése kimondja, hogy az eredményes ügydöntő népszavazással hozott döntés az Országgyűlésre a népszavazás megtartásától – ha a népszavazás törvényalkotási kötelezettséget keletkeztet, a törvény megalkotásától – számított három évig kötelező. Az Ab álláspontja szerint a népszavazási törvény rendelkezése a folyamatban levő hitelesítési eljárásokban is alkalmazandó.

Így a 146/H/2007. (V. 31.) OVB határozat által hitelesített kérdés a törvény hatályos rendelkezései alapján már nem hitelesíthet , ezért az OVB határozatát megsemmisítette, és a bizottságot új eljárásra utasította.

Miután az Ab az OVB határozatot a kérdésnek a népszavazási törvény 8. § (1) bekezdésével való ellentéte miatt megsemmisítette, a határozat törvényességét a kifogásokban kifejtett további indokok alapján már nem vizsgálta.