A szlovén elnökség szervezésében, 2008. január 25-26-án került sor Brdoban az európai bel-és igazságügyi miniszterek idei első informális találkozójára. A magyar delegációt dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter vezette, az ülésen részt vett dr. Fazekas Judit európai uniós jogi szakállamtitkár is.

Belügyi kérdések

A miniszterek értékelték második-generációs Schengeni Információs Rendszer (SIS II) megvalósításának helyzetét, a SIS I+ -ról a majdani SIS II-re való átállással kapcsolatos problémakört, és megvizsgálták a SIS II projekt újabb átütemezésének lehetőségét.

A szlovén elnökség elsőrendű feladatnak tartja a Közös Európai Menekültügyi Rendszer létrehozását, ennek érdekében a meglévő gyakorlatok javítását, a finanszírozás kérdésének rendezését. A menekültügy területén folytatott gyakorlati együttműködés elmélyítésének fontos eszköze volna a koordinációs szerepet betöltő Európai Támogatási Hivatal létrehozása. A tagállami hozzászólások e tekintetben támogató jellegűek voltak. Magyarország szerint a Hivatalt a szolidaritás, a differenciált feladatkör és a szolgáltató jelleg kell, hogy jellemezze.

Igazságügyi együttműködés

A miniszterek tárgyaltak egy olyan európai igazságügyi portál létrehozásáról, amely a nyilvánosság számára hozzáférést biztosítana meghatározott nyilvántartásokhoz (pl. ingatlan, hagyatéki, felszámolási) és információval szolgálna más tagállamok bíróságairól és jogszabályairól. Az adatbázisok továbbra is a tagállamoknál maradnak, azonban egységes technikai és jogi feltételeknek kell majd megfelelniük, és uniós szinten koordinálják a rendszert. A kísérleti projektek beindítása a feltételek biztosítását követően megkezdődik.

A harmadik pilléres büntetőjogi együttműködésben a kölcsönös elismerés alapja a nemzeti büntető jogrendszerek közötti bizalom. Ez a bizalom az Unió tagállamai között különösen azon a tényen alapul, hogy a különböző nemzeti jogrendszerek összhangban vannak az Európai Emberi Jogi Bíróság „felügyelte” Emberi Jogok Európai Egyezményével. A szlovén elnökség, valamint további hat tagállam a terheltek távollétben hozott határozatok kölcsönös elismerésével kapcsolatos problémakör egységes megoldására irányuló kezdeményezést terjesztett elő, amelyről a Bel- és Igazságügyi Tanács informális ülésén tárgyaltak először a tagállamok. Magyarország álláspontja szerint a kölcsönös elismerés elvének alkalmazásával egyidejűleg a terhelt alapvető jogainak magas szintű védelmét is biztosítani szükséges.

A tartási ügyekben hozott határozatokhoz kapcsolódó exequatur eljárás eltörlését is tervezik a tagállamok. Magyarország garanciális jelentőségűnek tartja ehhez kapcsolódóan a méltányos eljárás érdekében, hogy – jogainak másik tagállamban való érvényesítése érdekében – az adós is igénybe vehesse a központi hatóságok segítségét.