Az Európai Bizottság a mai nap folyamán egyértelműbb és a fogyasztók igényeinek jobban megfelelő élelmiszer-címkézési gyakorlatra vonatkozó javaslatot fogadott el.

A rendelettervezet célja az élelmiszercímkézésre vonatkozó közösségi szabályok modernizálása és tökéletesítése, hogy a fogyasztókat felvértezze azokkal az – olvasható és érthető módon megjelenített – lényegi információkkal, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy az élelmiszerek közül tájékozott módon válasszanak. A mai javaslat alapján minden előre csomagolt élelmiszernél fel kell tüntetni a kulcsfontosságú táplálkozási információkat a csomagolás elején. Meghatározták a kötelező információk feltüntetésének módjára vonatkozó általános követelményeket is, jóllehet a tagállamoknak lehetőségük van kiegészítő nemzeti intézkedések meghozatalára, amennyiben azok nem ellentétesek az uniós szabályokkal. Közegészségügyi megfontolásokból a rendelettervezet kiterjeszti a jelenlegi allergén hatású anyagok címkézésére vonatkozó követelményt a nem előre csomagolt élelmiszerekre, valamint az éttermekben és más vendéglátóipari egységekben értékesített élelmiszerekre is. Az iparnak is hasznára válnak a javasolt új szabályok, mivel azok egyértelműbb és összehangoltabb jogi keretet biztosítanak az élelmiszerek címkézésére vonatkozóan, és egyenlő versenyfeltételeket teremtenek minden gazdasági szereplő számára. A rendelettervezetet széleskörű konzultáció előzte meg a fogyasztóvédelmi egyesületekkel, valamint az ipar és egyéb érdekelt felek képviselőivel.

Markos Kyprianou egészségügyi biztos kijelentette: „Az élelmiszerek címkézése hatalmas befolyással lehet a fogyasztók vásárlási döntéseire. Ugyanakkor a zavaró, túl sok információt tartalmazó, illetve félrevezető címkék inkább hátrányt, semmint előnyt jelentenek a fogyasztó számára. A mai javaslat célja annak biztosítása, hogy az élelmiszerek címkéi a lényeges információkat egyértelmű és olvasható módon tartalmazzák, és ez hozzájárul ahhoz, hogy az uniós állampolgárok az egészséges táplálkozás szempontját szem előtt tartva választhassanak az élelmiszerek közül.

Modern szabályok a modern piac számára

A fogyasztókat manapság elárasztják a megvásárolt élelmiszerekről szóló információval. Emellett az információk megjelenítésének módja egyre változatosabb és bonyolultabb, miközben az élelmiszerek címkézésének minősége jelentősen eltér az egyes termékeket tekintve, valamint a tagállamok között. A felmérések azt mutatják, hogy sok fogyasztó érzi úgy, hogy a modern élelmiszercímkék összezavarják vagy túl sok adattal árasztják el, és nehezére esik a lényeges információ kiszűrése. A Bizottság javaslatának célja annak lehetővé tétele, hogy a fogyasztók könnyen hozzájussanak az élelmiszerek címkéin található legfontosabb információkhoz, valamint az, hogy az adatok feltüntetésének tekintetében nagyobb egységességet biztosítson a 27 tagállamban.

Ugyanakkor a javasolt új intézkedések rugalmasan alkalmazkodnak a piac változásaihoz, és törekednek az élelmiszeripari innovációk ösztönzésére.

Az egészségtudatos választás elősegítése

A Bizottság egyik közegészségügyi célkitűzése az egészségesebb táplálkozási szokások népszerűsítése az uniós állampolgárok körében. A kampány egy része a fogyasztók táplálkozással kapcsolatos megalapozott döntésének meghozatalához nyújt eszközöket. Az élelmiszerek címkéin feltüntetett egyértelmű, pontos és lényeges információ a fogyasztó számára felbecsülhetetlen eszköz ahhoz, hogy pontosan ellenőrizhesse, mit vásárol és fogyaszt el. A mai javaslat előírja, hogy a termék energia-, zsír- és telített zsírtartalmát, szénhidráttartalmát – külön jelölve a cukor- és sótartalmat – egy adagra, illetve 100 ml/g mennyiségre vonatkozóan világosan fel kell tüntetni a csomagolás elülső részén. Emellett ezen elemek referenciaértékhez (vagyis az ajánlott napi mennyiséghez) viszonyított arányát is jelölni kell.

Egyértelmű, érthető tájékoztatás

A fogyasztóknak az élelmiszerek címkéivel kapcsolatos leggyakoribb panasza az volt, hogy nem tudják megtalálni, illetve elolvasni az általuk keresett információt. A lényegi információ gyakran nagyon apró betűkkel íródott, el van rejtve, illetve háttérbe szorítják a reklámfeliratok. Ezért a rendelettervezet meghatározza az élelmiszerek címkézésének alapelveit, amelyet az iparnak majd be kell tartania. Ezek közé olyan követelmények tartoznak, mint például az az előírás, hogy a címke legyen olvasható (legalább 3 mm-es betűnagyság), egyértelmű és pontos, és az önkéntes információ ne vonja el a figyelmet a kötelező információktól.

Megerősített védelem az allergén hatású anyagokkal szemben

Az allergének jelentette komoly egészségügyi kockázat miatt a rendelettervezet javasolja, hogy minden allergén hatású anyagot (pl. mogyoró, tej, mustár vagy hal) tartalmazó élelmiszert címkézni kell, illetve az allergén hatású anyag előfordulását más módon, egyértelműen jelölni kell. Ez továbblépés az allergénekre vonatkozó jelenlegi címkézési követelményekhez képest, amelyek csupán az előre csomagolt élelmiszerekre vonatkoznak. Az új szabályok alapján a nem előre csomagolt élelmiszereken és az éttermek vagy vendéglátóipari egységek által felszolgált étele