Az Országos Rádió és Televízió Testület közigazgatási eljárás keretében vizsgálta a Magyar Rádió Zrt. MR2-Petőfi Rádió műsorszolgáltatását, és széles körben tanulmányozta a közszolgálati műsorszolgáltatás meghatározásában irányadó európai szabályozási környezetet.

A Testület megállapította, hogy a műsorszolgáltató nem tesz eleget a médiatörvényben a közszolgálati műsorszolgáltatók számára előírt alapelvi követelményeknek, műsorszolgáltatása sérti a törvény 23. § (3)[1] bekezdését. Az MR2-Petőfi nem biztosítja a műsorszámok és a nézetek sokszínűségének, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, nem gondoskodik a műsorszámok változatosságával a hallgatók széles köre érdeklődésének színvonalas kielégítéséről.

A Testület felhívta a műsorszolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, és bízik abban, hogy e jelzésértékű hatósági szankció következtében igazi párbeszéd kezdődik el a törvénynek megfelelő működés és a közszolgálat tartalmának közmegegyezésen nyugvó meghatározása érdekében. A Testület – fontosnak tartva a közszolgálat felett ellenőrzést gyakorló intézmények együttműködését – a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriumát is megkereste, hogy közösen értelmezzék a törvényben keretjellegűen meghatározott közszolgálati feladatokat.


[1] 23. § (3) A közszolgálati műsorszolgáltató és a közműsor-szolgáltató biztosítja a műsorszámok és a nézetek sokszínűségének, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a műsorszámok változatosságával gondoskodik a nézők széles köre, illetve minél több csoportja érdeklődésének színvonalas kielégítéséről.